Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (3-6-2022)

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 om 9.00 uur kun je als startende ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De coronasteunregeling voor vaste lasten is bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 17.00 uur aan te vragen.

Belangrijke subsidievoorwaarden

 • De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor mkb-ondernemers. Een ondernemer kan dit met de mkb-toets controleren.
 • De startersregeling opent voor twee kwartalen tegelijk: het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
 • Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Voor het eerste kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van  het derde kwartaal van 2021.
 • Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.
 • Een onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 100.000 subsidie per kwartaal.
 • De TVL voor startende ondernemers wordt verstrekt onder de zogenaamde ‘deminimis’ verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen.
  • Voor reguliere ondernemingen is dit € 200.000.
  • Voor goederenvervoerders over de weg geldt een maximum van € 100.000.
  • Voor visserij- en aquacultuurbedrijven geldt een maximum van € 30.000.
  • Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 20.000.
  • Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de deminimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen.
 • Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de TVL voor startende ondernemingen aan te kunnen vragen.

De startersregeling is belast
De deminimis verordening maakt het mogelijk om de TVL voor startende ondernemers nog te verlenen.
Het tijdelijke EU steunkader verloopt namelijk op 30 juni 2022. Wel betekent dit dat de TVL voor startende ondernemers is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl/TVL

Update Zorgverleners (25-4-2022)

De subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO) wordt opnieuw opgestart. De verwachting is dat de nieuwe subsidieregels eind juni a.s. gepubliceerd worden. Vanaf dat moment kunnen de zorgorganisaties weer aanspraak maken op de COZO voor 2022.

Begin februari jl. werd de verlening van de regeling tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 20022.

Extra maatregelen
Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit
 • Er wordt geen voorschot voor het hele bedrag maar een gedeelte gegeven
 • Detacheerders moeten lid zijn van een brancheorganisatie
 • Detacheerders moeten een kwaliteitskeurmerk hebben.
 • Alle subsidieaanvragen boven de 125.000 euro worden gecontroleerd.
 • De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is bevoegd om extra stukken op te vragen bij de aanvrager

Coronabanen in de zorg
Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Doel van deze coronabanen is dat zorgmedewerkers ontlast worden bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Openstelling
De subsidieregeling wordt opnieuw ingericht met extra maatregelen. Vervolgens wordt de regeling voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Zodra dit plaatsgevonden heeft wordt de regeling weer opengesteld en worden eerdere aanvragers van de COZO geïnformeerd door uitvoeringsorganisatie DUS-I.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (23-3-2022)

Heb je een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de tweede aanvraagperiode? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dat kan nog t/m 31 maart 2022 bij UWV.

Als je een voorschot hebt ontvangen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW) dan moet je om een vaststelling vragen om te voorkomen dat je moet terugbetalen. In de definitieve berekening wordt gekeken naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom die je bedrijf heeft gehad over de betreffende periode. Op basis hiervan wordt bepaald of je als werkgever dat voorschot terecht hebt ontvangen, (een deel) moet terugbetalen of nog een nabetaling ontvangt. Voor terugbetaling geldt een termijn van zes weken. Hier kan ook een betalingsregeling met UWV voor worden afgesproken.

Uitstel van 14 weken voor derden- of accountantsverklaring
Mocht je als werkgever meer tijd nodig hebben voor het indienen van derden- of accountantsverklaring, dan kun je vóór 31 maart 2022 om uitstel vragen bij UWV.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (23-3-2022)

De deadline voor de vaststelling van de TVL Q3 2021 is verschoven naar 1 augustus 2022. De TVL, de tijdelijk steun aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen, loopt op 30 juni 2022 af. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) na die datum geen enkele TVL-subsidieaanvraag meer mag verlenen. Dit geldt niet voor de vaststelling. Daarom is de Q3 2021 vaststelling naar een latere datum verschoven.

Planning afhandeling
RVO wil eerst alle verleningsaanvragen voor de deadline van 30 juni 2022 afhandelen. De vaststelling van TVL Q3 2021 start daarom later dan gepland.

De deadline is opgeschoven naar 1 augustus 2022, 23.59 uur. RVO laat zo snel mogelijk weten wanneer zij de eerste vaststellingsverzoeken voor Q3 verstuurt. Hierdoor hebben de fiscaal adviseurs meer tijd om de werkelijke omzet van Q3 2021 van hun klanten door te geven.

Verdere versoepelingen coronamaatregelen (15-3-2022)

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen.

Besmet verplicht in isolatie
De regel die blijft gelden is: heb je klachten, blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Je hoeft niet meer te testen als je geen klachten meer hebt. Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 x per week preventief te testen voordat ze naar school of hun opleiding gaan.

Basisadviezen
De basisadviezen, zoals regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog, blijven bestaan. Zo ook het advies om bij klachten thuis te blijven en een (zelf)test te doen. Ook wordt geadviseerd binnenruimtes te ventileren en te zorgen voor frisse lucht. Daarnaast geldt het advies om je te laten vaccineren, en de booster- of herhaalprik te nemen.

Mondkapjes
Openbaar vervoer: per 23 maart a.s. ben je niet meer verplicht om in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen. Ook hoef je deze niet meer in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes te dragen. Je kunt het mondkapje nog wel preventief dragen om jezelf en anderen te beschermen.

Vliegtuig: in het vliegtuig en op de luchthaven blijft het dragen van (medische) mondkapjes (bij voorkeur type II of type IIR) verplicht.

Het advies is om het mondkapje maximaal 4 uur te dragen en na ieder gebruik een schoon mondkapje op te zetten.

1G vervalt
Vanaf 23 maart a.s. vervalt het testen voor toegang (1G) voor grotere nachtclubs en grote ongeplaceerde evenementen (meer dan 500 bezoekers). Publiek kan ook op deze locaties naar binnen zonder Testen voor Toegang. Er zijn vanaf 23 maart a.s. geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs (CTB) meer geldt.

Thuiswerken
Het thuiswerkadvies vervalt. Het kabinet roept werkgevers op om afspraken te maken met werknemers om hybride werken blijvend te stimuleren.

Nederland inreizen
Vanaf 23 maart a.s. vervalt de verplichting voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5.

Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd of hersteld zijn en voor bepaalde reisdoelen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (15-3-2022)

Als je als fiscaal adviseur voor je klant de NOW hebt aangevraagd, dan kun je de brieven ook online terugvinden. De meeste NOW-brieven staan op het werkgeversportaal.

Je hoeft dan niet meer een kopie van een beslissing aan te vragen, maar je kunt deze zelf downloaden op het werkgeversportaal. Bijvoorbeeld een beslissing over het voorschot tegemoetkoming NOW, de definitieve berekening of een betalingsregeling. Alleen brieven en beslissingen die je ontvangt na het maken van bezwaar staan nog niet op het werkgeversportaal.

Om in te kunnen loggen op het werkgeversportaal bij UWV (www.uwv.nl), heb je eHerkenning nodig.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (12-3-2022)

Ben je starter en ben je in Q4 2021 en/of Q1 2022 beperkt in je bedrijfsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen, dan kom je toch in aanmerking voor de TVL, als je daar eerder niet voor in aanmerking kwam.

TVL-startersregeling
Met de TVL-startersregeling ondersteunt het kabinet ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. De TVL-startersregeling is voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag gelijk  aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Als je onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. In de voorgenomen TVL-startersregeling zal voor de subsidieperiode Q4 2021 en Q1 2022 één referentiekwartaal worden gehanteerd: Q3 2021. Dit is een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode noodzakelijk. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

RVO
Deze subsidieregeling zal in de komende periode in detail worden uitgewerkt en daarna worden opgesteld. RVO gaat de TVL-startersregeling uitvoeren.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (8-3-2022)

Maak je gebruik van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? En heb je een voorlopige aanslag 2022 gekregen voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting? Dan valt die voorlopige aanslag volledig onder het bijzonder uitstel van betaling.

Je hoeft de termijnen in april t/m december 2022 van een voorlopige aanslag 2022 niet te betalen. Je kunt het hele bedrag van zo’n voorlopige aanslag via de betalingsregeling voor de belastingschuld betalen die je tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd. Deze betalingsregeling start op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt af op 1 april 2022.

Aanvullende tegemoetkoming Evenementen 2021 (28-2-2022)

Als organisator van evenementen kun je vanaf vandaag een aanvraag doen voor de subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) (ziehttps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/aanvullende-tegemoetkoming-evenementen-ate-2021). De regeling sluit op 31 mei 2022 om 17.00 uur.

De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen die in 2021 niet in aanmerking kwamen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). Bijvoorbeeld omdat het evenement in 2021 voor het eerst werd georganiseerd of omdat ze geen evenementenverzekering hadden. De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. De ATE is alleen bedoeld voor publiekelijk toegankelijke evenementen die aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Onderaannemers en leveranciers
Wanneer het evenement tussen 10 juli en 31 december 2021 is geannuleerd vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid, mag je als organisator de gemaakte kosten opgeven voor vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers van het evenement. De ATE vergoedt kosten die tussen 20 januari 2021 en het evenementenverbod zijn gemaakt voor de organisatie van het evenement. Vaste kosten die los staan van het evenement, zoals de huur van een bedrijfspand en loonkosten voor vast personeel, worden niet vergoed met de ATE.

Verlenging van de evenementenregelingen
Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Met de verlenging worden de ATE en TRSEC in 2022 samengevoegd in één nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling gaat de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) heten. De SEG biedt organisatoren de zekerheid dat een deel van hun kosten wordt vergoed bij annulering vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen organisatoren een deel van het financiële risico afdekken. Voor de SEG gaan de volgende voorwaarden gelden.

 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het eerste kwartaal van 2022 is 90%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 10%.
 • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het tweede en derde kwartaal van 2022 wordt 80%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 20%.
 • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

De SEG 2022 wordt op dit moment uitgewerkt. Binnenkort volgt meer informatie.

Update Bijdrage Kinderopvang (28-2-2022)

Heb je tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvangen én de eigen bijdrage in deze periode doorbetaald, dan krijg je daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt op 1 mei 2022 bepaald op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens. Vandaar het verzoek van de overheid om de kindertoeslaggegevens te actualiseren voor 30 april 2022. Je kunt dan medio 2022 de uitbetaling van de tegemoetkoming verwachten.

Maak je via de gemeente gebruik van de bso, dan kun je voor de tegemoetkoming terecht bij je gemeente. Gebruik je zonder overheidsvergoeding gebruik van de bso, dan krijg je z.s.m. via www.rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming.

Extra tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang
Behoor je tot de groep ouders die een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang? Dan ontvang je een additionele tegemoetkoming. Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat jij je  kinderopvangtoeslaggegevens actualiseert voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april a.s. als de uiterlijke datum. De additionele tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op je betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl.

Coronasteunpakket stopt Q2 2022 (26-2-2022)

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de NOW, de TVL en het uitstel van belastingbetalingen. Ook de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening vervalt; de reguliere Bbz-regeling geldt dan weer.

Wat blijft zijn de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en Go-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Langetermijnvisie steun
Het kabinet komt in maart a.s. met een uitwerking van de ‘lange-termijn-aanpak’ van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Dan zal ook worden ingegaan op de schuldenaanpak van ondernemers.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (26-2-2022)

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Op dit moment geldt de NOW6 (8e aanvraagperiode) voor de periode januari, februari en maart 2022. De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 14 februari t/m 13 april 2022 via www.uwv.nl. Heb je minimaal 20% omzetverlies of heb je personeel en ben je gestart tussen 1 februari 2020 tot uiterlijk 30 september 2021, dan kun je een aanvraag doen voor de 8e aanvraagperiode NOW. De tegemoetkoming in de loonkosten is voor zowel vast als flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven in Nederland die sociaal verzekerd zijn.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (26-2-2022)

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van het algemene uitstel van belastingbetalingen.
De opgebouwde belastingschuld moet in vijf jaar worden terugbetaald. Heb je een in de kern gezond bedrijf met een hoge schuld, dan maakt het kabinet saneringsakkoorden kansrijker door als Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 t/m 30 september 2023 genoegen te nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers (i.p.v. het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd).

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (26-2-2022)

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Vanaf 28 februari 2022 kun je TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dat zal dus ook de laatste keer zijn dat je een aanvraag kunt indienen. De TVL dekt deels de berekende vaste lasten van je organisatie. Een van de voorwaarden voor de TVL is, dat je omzet in het eerste kwartaal van 2022 met 30% is gedaald t.o.v. de referentieperiode. Daarbij mag je kiezen tussen Q1 2019 of Q1 2020. Het aanvraagloket bij www.rvol.nl is vanaf 28 februari 2022 geopend en sluit op 31 maart a.s. om 17.00 uur.

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (26-2-2022)

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), wat het de Tozo opvolgde. De reguliere Bbz-regeling gaat vanaf 1 april 2022 weer gelden en deze regeling zal zonder tijdelijke wijzigingen weer worden uitgevoerd.

Meeste coronaregels vervallen (25-2-2022)

Vanaf vandaag vervallen de meeste coronaregels:

 • 1,5 meter afstand
 • coronatoegangsbewijs in horeca, bioscopen en musea
 • mondkapjes (behalve in openbaar vervoer en vliegtuig en op stations en luchthaven)

Testen voor toegang
Bijeenkomsten binnen zijn weer mogelijk met meer dan 500 mensen zonder vaste zitplaats, zoals de nachthoreca en festivals; er geldt dan wel ‘testen voor toegang’. Je maakt dan een afspraak op de website www.testenvoortoegang.org. Als je negatief test, krijg je een code. Die code kun je gebruiken om in de CoronaCheck-app de testuitslag op te halen en een testbewijs te maken. Het testbewijs is 24 uur geldig gerekend vanaf het testmoment.
Bij de toegangscontrole wordt op dezelfde manier gecontroleerd als altijd: de QR-code wordt gescand en het legitimatiebewijs wordt gecontroleerd. Als alles klopt verschijnt voor de controleur een blauw scherm met een vink. Dit scherm is nu blauw in plaats van groen om voor iedereen zichtbaar te maken dat je tegen de 1G-toegangsregel (alleen testbewijs) bent gecontroleerd.

Thuiswerkadvies
Het advies om de helft van de tijd thuis te werken blijft geldig.

15 maart beoordeling coronaregels

Op 15 maart beoordeelt het kabinet opnieuw of de volgende regels moeten voortduren:

 • de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer,
 • het verplichte testen voor toegang (1G) en
 • het thuiswerkadvies

Tweede boostervaccinatie (24-2-2022)

Vanaf 26 februari a.s. worden mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis uitgenodigd voor een extra coronavaccinatie. De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na de laatste coronaprik. Dit is in overeenstemming met het advies van de Gezondheidsraad om alleen deze specifieke groepen en niet alle 18-plussers de herhaalprik aan te bieden.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (16-2-2022)

Loket 8e aanvraagperiode open
Sinds maandag 14 februari jl. kun je bij UWV een aanvraag doen voor de 8e periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Je kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden januari tot en met maart 2022. Het loket blijft open tot en met woensdag 13 april 2022.
UWV betaalt in eerste instantie – zoals altijd – een voorschot van 80% van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in 3 termijnen.

Alle informatie over de 8e periode NOW vind je op www.uwv.nl

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (16-2-2022)

Definitieve berekeningen 4e en 5e aanvraagperiode
Heb je een tegemoetkoming ontvangen voor de 4e aanvraagperiode (januari, februari en maart 2021) of de 5e aanvraagperiode (april, mei en juni 2021)? Dan kun je sinds 2 februari jl. een definitieve berekening aanvragen.

Vraag apart een definitieve berekening aan:

 • Per aanvraagperiode: heb je voor de 4e en de 5e aanvraagperiode een tegemoetkoming ontvangen, dan moet je voor beide aanvraagperiodes apart een definitieve berekening aanvragen;
 • Per loonheffingennummer: vraag voor alle loonheffingennummers apart een definitieve berekening aan.

De aanvragen kun je indienen tot en met woensdag 22 februari 2023.

Reizen naar het buitenland (15-2-2022)

De kleur van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt niet meer voornamelijk gebaseerd op de coronasituatie in een land. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Dat maakt reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt vanaf 25 februari a.s.

Het advies aan reizigers blijft: ga goed voorbereid op reis. Corona is niet weg.
Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland. Denk aan testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. Dus lees nog steeds het hele reisadvies op www.wijsopreis.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken: voordat je boekt, vlak voor vertrek en tijdens de reis.