Laatste update: 21-07-2021, 13:25 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven. De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (21-7-2021)

Op 26 juli a.s. loket open voor aanvraag NOW 6
Wil je een aanvraag doen voor de zesde periode van de NOW, dan kun je vanaf maandag, 26 juli a.s. terecht bij UWV. Je kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juli t/m september 2021. Het loket blijft open t/m donderdag 30 september a.s. Ook nu weer staat de regeling open voor je als je omzetverlies minimaal 20% bedraagt.

Belangrijke aanpassingen
NOW 6 kent een belangrijke aanpassing ten opzichte van de eerdere aanvraagperiodes: het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming voor de zesde aanvraagperiode is begrensd op 80 procent. Ook als een bedrijf verwacht meer dan 80 procent omzetverlies te lijden, of als er daadwerkelijk meer dan 80 procent omzetverlies geleden is, mag een bedrijf bij de aanvraag van de zesde periode NOW maximaal 80 procent omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke berekening van de tegemoetkoming gaan uit van maximaal 80 procent omzetverlies.

Het vergoedingspercentage blijft 85 procent van de loonsom van februari 2021, waarbij 40 procent wordt opgeteld om extra kosten te compenseren en vervolgens wordt dat bedrag vermenigvuldigd met het percentage (maximaal 80 procent) van het verwachte omzetverlies. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80 procent verandert er dan ook niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Referentiemaand
Ten opzichte van de vijfde periode NOW is ook de referentiemaand gewijzigd. Dat is nu februari 2021 ten opzichte van juni 2020 voor de vijfde periode NOW. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Vanaf uiterlijk 1 juni 2022 kun je een aanvraag indienen voor de definitieve berekening. Hierin wordt op basis van de loonkosten en het daadwerkelijke omzetverlies over de aangevraagde periode het definitieve bedrag berekend waar je recht op hebt. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

Alle informatie over de zesde periode NOW is ook te vinden op de website van UWV.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (21-7-2021)

Accountantsproducten voor aanvraag TVL beschikbaar
Heb je als accountant subsidie aangevraagd voor de TVL van € 125.000 of meer, dan moet je bij de aanvraag een ‘accountantsproduct’ aanleveren. Dit geldt voor TVL Q1 2021 (alleen grote ondernemingen) en TVL Q2 2021. Op 13 juli jl. zijn 3 accountantsproducten voor de aanvraag goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die zijn nu beschikbaar op www.rvo.nl.

De volgende accountantsproducten voor de aanvraag TVL zijn goedgekeurd:

 • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden mkb-ondernemingen TVL Q2 2021
 • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q1 2021
 • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q2 2021

Let op!
Mkb-ondernemers en grote ondernemingen hebben voor de vaststelling van Q1 en Q2 ook accountantsproducten nodig. Deze zijn nog niet goedgekeurd.

Wacht op verzoek om extra informatie
Je kunt voor je klant vanaf 14 juli 2021 het accountantsproduct invullen. Je klant krijgt van RVO een verzoek om aanvullende informatie die je dan kunt toevoegen aan het online dossier. RVO vraagt je te wachten tot je het verzoek om informatie hebt ontvangen.
Hebt je de aanvraag al gedaan? Dan kun je helaas het accountantsproduct niet meer zelf toevoegen. Zonder accountantsproduct mag de RVO een aanvraag echter niet in behandeling nemen.Meer informatie
Wat je voor je klant per periode aanlevert, lees je op www.rvo.nl. Daar vind je ook een link naar de diverse controleprotocollen.

Coronamaatregelen ook voor bedrijven Limburg wateroverlast (20-7-2021)

Bedrijven in Limburg die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen een tegemoetkoming krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed. Het kabinet heeft namelijk besloten de ‘Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) toe te passen. Daarnaast mogen de bedrijven in Limburg de coronasteun gebruiken voor omzetverlies door wateroverlast. Hierdoor kunnen de bedrijven een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen.

De NOW- en TVL-regelingen zijn bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden/lijden door de coronacrisis. Premier Rutte heeft laten weten dat de coronasteun ook kan worden ingezet voor omzetverlies door wateroverlast. De premier adviseert om de schade die is ontstaan ‘goed in kaart te brengen, te documenteren en zo mogelijk foto’s te maken’. Dat is volgens de premier niet alleen nodig voor de verzekeraar, maar ook voor de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts).

Thuiswerken en frisse lucht (19-7-2021)

Gedurende de vakantieperiode van het kabinet (9 juli tot 9 augustus 2021) komen de meest betrokken ministers wekelijks bijeen om de situatie rondom COVID-19-pandemie te bespreken.  Na afloop van de bespreking wordt een korte toelichting aan de media gegeven. Afgelopen maandag gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge het dringende advies om weer zoveel mogelijk thuis te werken, tenzij dit niet anders kan. De besmettingsgraad is nog hoog, dat vindt het kabinet ernstig en zorgelijk. Door thuiswerken vermindert de contactmomenten, waardoor de verspreiding van het virus minder kans heeft.

Frisse lucht binnenruimtes
Naast de basisregels: regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten en je laten testen wordt als basisregel ‘zorgen voor frisse lucht’ toegevoegd. Gevraagd wordt om thuis een raampje of ventilatierooster open te laten staan en dagelijks meerdere keren goed te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het gebouw in wordt gebracht.

Vanaf 9 augustus wordt het normale vergaderritme weer opgepakt. Dan komt het kabinet weer meerdere keren per week bij elkaar om over de pandemie te praten. Tijdens de eerste ministerraad na het reces, op vrijdag 13 augustus, wordt het hele pakket maatregelen opnieuw gewogen op basis van de actuele informatie.

Update Evenementen (15-7-2021)

Extra ondersteuning evenementensector
Als je een evenement vanwege de coronamaatregelen van 9 juli jl. moet afblazen, krijg je extra ondersteuning. De ‘garantieregeling evenementen’ is namelijk uitgebreid voor evenementen die door de maatregelen van 9 juli jl. niet kunnen doorgaan. De uitbreiding is:

 • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten (was 80%).
 • Deze extra ondersteuning loopt met 3 weken door na 13 augustus 2021. Reden is dat het kabinet streeft om uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement duidelijkheid te bieden en je te stimuleren met de voorbereidingen door te gaan; vandaar dat deze verruiming niet tot 13 augustus geldt, maar tot 3 september 2021.
 • De termijn voor de subsidieaanvraag bij www.rvo.nl wordt daardoor ook verleng met 3 weken. Je kunt een aanvraag indienen tot 3 weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf indien dat later is, tot 3 weken voor de geplande evenementendatum. Heb je je nog niet aangemeld, dan kun je dat alsnog doen.
 • Ook wordt het minimaal aantal eerdere edities om aanspraak te maken op de garantieregeling teruggebracht van 2 naar 1.
 • De kosten voor artiesten van buiten de EU vallen met de uitbreiding ook onder de garantieregeling voor de gehele periode van de garantieregeling (1 juli t/m 31 december). Eerder waren deze kosten uitgesloten.

Uitwerking aanvullende tegemoetkoming evenementen
Heb je kosten gemaakt in de voorbereiding van het evenement, dat niet doorgaat, dan kun je een tegemoetkoming krijgen. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbetalingen aan artiesten, kosten van het opbouwen van het evenemententerrein, en kosten van beveiliging. Deze kosten komen niet altijd in aanmerking voor vergoeding onder de garantieregeling. Daarom heeft het kabinet besloten om voor de evenementen die buiten de doelgroep vallen de komende weken een gerichte aanpak uit te gaan werken. Het kabinet onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen bij de beoordeling en uitvoering van deze aanpak.

Poppodia
Naast de evenementen worden de poppodia ook hard geraakt door de recent afgekondigde maatregelen. Geprogrammeerde optredens in zowel grotere als kleinere zalen kunnen veelal niet doorgaan. Gezien het belang van poppodia kijkt het kabinet naar een passende compensatie voor de schade.

De Europese Commissie moet nog akkoord geven op de voorgestelde maatregelen.

Update Evenementen (14-7-2021)

Het kabinet overweegt extra beperkende maatregelen, ook voor de evenementen. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de steunmaatregel voor de evenementenbranche. De verwachting is dat het kabinet vandaag bekend zal maken dat er extra geld beschikbaar komt om de evenementenbranche te compenseren nu meerdaagse evenementen, zoals festivals, tot in ieder geval 14 augustus a.s. niet door kunnen gaan. Hiervoor zal het bestaande garantiefonds worden verruimd. Zodra meer bekend is, zullen wij dit melden.

Snel oplopende coronabesmettingen (13-7-2021)

Het reproductiegetal is weer boven de 2, t.w. 2,17 volgens RIVM. De hoogste R-waarde sinds 24 februari 2020. Het gaat om cijfers van 2 weken geleden. De meeste mensen die positief getest zijn in de afgelopen weken hebben het virus opgelopen in een café of discotheek. Volgens mevrouw Timen van de RIVM is de horeca de belangrijkste plaats van de besmetting geworden, een grotere bron dan de thuissituatie. Vanwege de snel oplopende coronabesmettingen is het dringende advies aan ieder die risicovolle contacten heeft gehad, om thuis te blijven en je te laten testen.

Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (12-7-2021)

Veel gemeenten passen de regeling aan
Het kabinet heeft het budget van de TONK-regeling enkele maanden geleden verdubbeld. De gemeenten, die de regeling uitvoeren, passen de regeling nu ruimhartiger toe, volgens minister Koolmees.

De TONK-regeling is er voor jou en je huishouding als je door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit bent gegaan, waardoor je vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De regeling ging begin dit jaar in. Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd aangevraagd dan gedacht, en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Bekendheid en budget moesten omhoog. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.

Veel gemeenten passen regeling aan
De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Veel gemeenten hebben de regeling in hun gemeente aangepast of zijn dat van plan. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets. Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de aanvraagprocedures te vergemakkelijken. Denk je in aanmerking te komen, neem dat contact op met je gemeente.

Verlengd tot 30 september 2021
De TONK-regeling is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. Je kunt dus langer gebruik maken van de ondersteuning als je huishouding in financiële nood zit.

Verontrustende coronacijfers (10-7-2021)

De Tweede Kamer komt woensdag terug van reces voor een debat over de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Vandaag meldt het RIVM 10.345 nieuwe coronagevallen. Dat is het grootste aantal sinds 25 december jl. en het negenvoudige van vorige week zaterdag. Ook het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners ligt met 59,4 flink hoger dan dat van de afgelopen zeven dagen (25,7 mensen per 100.000 inwoners positief getest).

Oproep MKB-Nederland en VNO-NCW
De beide ondernemersorganisaties maken zich grote zorgen over het weer sterk oplopend aantal coronabesmettingen. De voorzitters Jacco Vonhof en Ingrid Thijssen roepen hun leden met klem op om de basisregels goed in acht te blijven nemen en bij testen voor toegang strikt te controleren en te handhaven.

Opnieuw maatregelen
Anders dreigen er mogelijk opnieuw vrijheidsbeperkende maatregelen, met alle economische en sociale schade van dien. Ook raakt het loslaten van de 1,5 meter regel, die je als ondernemer nu nog altijd beperkt, zo verder uit beeld. Onder het motto ‘Wij willen open blijven’ roepen de ondernemersorganisaties de achterban op hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Horeca tijdens de zomer (9-7-2021)

Vanaf 10 juli 2021 vanaf 6 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus 2021 gelden er extra maatregelen, ook voor de horeca. De lokale regels, zoals de vergunningen van de gemeente, gelden onverminderd. Samengevat zijn de extra maatregelen:

Openingstijden

 • Open van 6 uur ’s ochtends tot 0.00 uur ’s avonds
 • Nachtclubs en discotheken gesloten
 • Reguliere openingstijden voor afhalen en laten bezorgen

Voorwaarden horeca

 • Gezondheidscheck is verplicht
 • Vaste zitplaats is verplicht
 • Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimte
 • Geen maximale groepsgrootte
 • 1,5 meter afstand houden verplicht
 • Entertainment, zoals tv-schermen, niet toegestaan

Evenementen tijdens de zomer (9-7-2021)

Vanaf 10 juli 2021 vanaf 6 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus 2021 gelden er extra maatregelen, ook voor evenementen. De lokale regels, zoals de vergunningen van de gemeente, gelden onverminderd. Samengevat zijn de extra maatregelen:

 • Gezondheidscheck is verplicht; deze moet maximaal 4 uur voor binnenkomst afgenomen worden
 • Vaste zitplaats is verplicht
 • De toegangstest is slechts 24 uur geldig. Dit geldt vanaf 13 juli a.s. (was 40 uur)
 • De evenementen moeten op een afgesloten locatie plaatsvinden
 • Overnachting is toegestaan

Evenement zonder coronatoegangsbewijzen

 • Maximaal aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van de ruimte
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht

Evenementen met coronatoegangsbewijzen

 • 2/3 van de bezoekerscapaciteit is toegestaan
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht

Coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs kun je via de CoronaCheck-app of coronacheck.nl aanmaken met:

 • Vanaf 13 juli a.s. een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur (tot 13 juli a.s. 40 uur oud)
 • Een vaccinatiebewijs
 • Een herstelbewijs van maximaal 6 maanden out

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (9-7-2021)

Door het snel stijgende aantal besmettingen in Nederland heeft het kabinet een aantal extra maatregelen aangekondigd. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Bovendien blijkt de ‘deltavariant’ tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht onder degenen die niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn. Ondanks dat de toename op dit moment geen gevolgen heeft voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg, maakt het kabinet zich zorgen. Vandaar dat er extra maatregelen zijn aangekondigd voor de zomer.

Maatregelen per 10 juli 2021
Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter

 • Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
 • Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
 • Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijswaarmee een uitzondering op de anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport

 • Evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten zijn toegankelijk mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 2021 maar 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
 • Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor doorstroomlocaties
Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Je mag 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Houd feestjes klein en beheersbaar
De basisregels blijven belangrijk (vaak en goed handen wassen – 1,5 meter afstand – blijf thuis bij klachten en laat je testen). Als je anderhalve meter afstand houdt is er veel mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem je verantwoordelijkheid. Houd je feestjes klein en beheersbaar, en houd anderhalve meter afstand.

Reisadvies
Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl.  En kijk niet alleen naar de kleur van je favoriete vakantieland, maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar je naartoe wilt en de landen waar je doorheen reist. Dus bereid je goed voor: zet je coronabewijzen klaar in de CoronaCheck-app of print ze uit. En als je nog niet bent gevaccineerd kunt jij je gratis laten testen voor vertrek.

Vaccinatiebewijs na 2 weken (6-7-2021)

Als je twee vaccinaties met AstraZeneca, Pfizer of Moderna hebt gehad, of 1 Janssen-vaccinatie, dan moet je vanaf 10 juli 2021 twee weken wachten voordat je een vaccinatiebewijs krijgt waarmee je naar een evenement of een horecagelegenheid kunt. Ook als je naar Nederland reist vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, zul je minstens 14 dagen volledig gevaccineerd moeten zijn.

Dit betekent dat je 14 dagen moet wachten na je laatste prik voordat je met een vaccinatiebewijs naar een evenement of horecazaak kunt gaan. Een negatief testbewijs of een herstelbewijs blijft gelden als alternatief voor een vaccinatiebewijs. Voor het reizen naar het buitenland gelden lokale regels wat wel en niet mag met vaccinatie. Check daarom altijd Nederlandwereldwijd.nl.

De wijzigingen gaan vanaf 10 juli 2021 in. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli 2021 zijn uitgegeven, blijven geldig. Ben je korter dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd, wees dan de komende dagen voorzicht. Ga je naar een evenement, laat je dan testen zodat je een negatief toegangsbewijs hebt.

CoronaCheck-app ook voor reizen (1-7-2021)

Vanaf vandaag kun je de CoronaCheck-app ook gebruiken om naar EU-landen te reizen. Je kunt een internationale QR-code genereren die bruikbaar is in alle EU-lidstaten.

De internationale QR-code, ook bekend als Digitaal Corona Certificaat, kan worden aangemaakt op basis van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte corona-infectie. Dankzij een update van de CoronaCheck-app, die later vandaag wordt uitgerold in de app stores, kunnen mensen namelijk ook een herstelbewijs aanmaken. Dat gaat op basis van een positieve test bij de GGD van niet langer dan 180 dagen geleden. Het herstelbewijs geldt als coronatoegangsbewijs bij evenementen in Nederland en als Digitaal Corona Certificaat in EU-lidstaten.

Vanaf 1 juli 2021 kan binnen de EU worden gereisd met het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Een DCC is het bewijs dat iemand tegen corona is ingeënt, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Een DCC bestaat uit een QR-code, op papier of digitaal, en kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten.

In principe kunnen mensen met een DCC vrij reizen in Europa, maar lidstaten mogen aanvullende voorwaarden stellen. Zo verwachten sommige lidstaten dat je twee weken of langer geleden volledig gevaccineerd bent, en gaan andere lidstaten voor een testbewijs alleen akkoord met een negatieve PCR-test (en niet met een negatieve antigeentest). Wie op reis gaat, doet er daarom altijd goed aan om tijdig via www.wijsopreis.nl na te gaan welke regels precies gelden in het land van bestemming.

Beëindiging steunpakket vanaf Q4 2021 (30-6-2021)

Het kabinet zal het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal 2021 vooralsnog niet verlengen. De reden hiervoor is het ‘positieve epidemiologische en economische beeld’. Dit betekent het einde van een periode waarin de overheid met grote, generieke maatregelen het bedrijfsleven heeft gesteund.
Het kabinet realiseert zich dat er nog een groep ondernemers is die het door de grote impact van het coronavirus zwaar heeft; het steunpakket van Q3 2021 moet bijdragen aan het herstel, zodat de Nederlandse economie weer op eigen benen kan staan.

Update Cultuursector (29-6-2021)

Subsidieregeling bruine vloot van start
Organiseer je als ondernemer zeiltochten met eigen zeilschepen van 50 jaar of ouder dan kun je sinds 29 juni 2021 – 12.00 uur een aanvraag indienen voor aanvullende steun voor de onderhouds- en herstelkosten van deze historische schepen. Je kunt de aanvraag indienen tot 24 augustus 2021 – 17.00 uur. De subsidieregeling ziet toe op de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en is bedoeld om het behoud van historische zeilschepen te ondersteunen. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je boven op de bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een vergoeding voor de onderhouds- en herstelkosten van maximaal € 124.999.

Voorwaarden
De tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is gericht op mkb-ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen met een gelegde kiel uit 1971 of eerder. Om in aanmerking te komen moet je tussen 1 april en 31 december 2020 minimaal 30% minder omzet hebben gemaakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019 en minimaal 1.000 euro aan vaste laten hebben. De subsidie wordt berekend op basis van het omzetverlies, een percentage van de vaste- en variabele lasten en een subsidiepercentage van 50%. Het maximum subsidiebedrag is € 124.999. Bekijk alle voorwaarden Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot op deze website.

Gestart na 31 mei 2019
Ben je tussen 31 mei 2019 en 31 januari 2020 gestart en ingeschreven in het Handelsregister, dan wordt het omzetverlies bepaald op basis van de omzetgegevens in de eerste maand(en) na de inschrijving tot 1 maart 2020. Ben je na 31 januari 2020 ingeschreven en kun je daarom geen omzetgegevens in 2019 aantonen, dan ontvang je  het minimale subsidiebedrag van 1.000 euro als je aan de rest van de voorwaarden voldoet.

Aanvragen
Je kunt subsidie van de Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl).

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (29-6-2021)

Verlenging uitstel tot 1 oktober 2021
Het kabinet verlengt de periode dat je als ondernemer uitstel kan krijgen van belasting tot 1 oktober 2021. Heb je nog niet eerder uitstel of verlenging van uitstel aangevraagd, dan kun je dit alsnog doen. Heb je eerder dit jaar al verlening gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

De datum waarop je weer moet gaan terugbetalen is al eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022; voor het terugbetalen zelf heb je vijf jaar de tijd. Wel wordt er van je verwacht je vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaat betalen.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (29-6-2021)

Tot 80% omzetverlies Q3 2021
Omdat de economische situatie positiever is dan vier weken geleden verwacht, heeft het kabinet de NOW voor Q3 2021 aangepast. Er komt een omzetverliesplafond van maximaal 80% in de NOW. Ook als je verwacht met meer dan 80% omzetverlies te maken te krijgen of als er daadwerkelijk meer dan 80% omzetverlies is geleden, mag je bij de aanvraag Q3 2021 maximaal 80% omzetverlies opvoeren. Zowel  het voorschot als de uiteindelijke vaststelling van de subsidie gaan uit van maximaal 80% omzetverlies. Het subsidiepercentage van 85% blijft intact.

 

Maximaal 68% van de loonkosten
Concreet betekent deze wijziging dat je met een omzetverlies van 100%, subsidie krijgt voor 68% van de loonkosten (ofwel 80% van 85%). Heb je een omzetverlies van 80%, dan zal dit percentage na aanpassing dus hetzelfde zijn. Heb je een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80%, dan verandert er niets t.o.v. de eerdere NOW-regelingen.

 

Vertraging publicatie NOW4
Deze aanpassing moet worden verwerkt in de nog te publiceren regeling voor de NOW4. Dit betekent dat waar de regeling voor aanvang van het tijdvak van de NOW4 (1 juli – 30 september 2021) had moeten worden gepubliceerd, publicatie nu vertraagd wordt door de hiervoor genoemde aanpassing. Dat heeft tevens tot gevolg dat het loket voor de voorschot-aanvragen voor NOW4 bij UWV later opent en dat je als werkgever de voorschotten later ontvangt. Het kabinet beseft dat deze vertraging een tegenvaller kan zijn voor bedrijven. De looptijd van het subsidietijdvak van de NOW4 blijft wel gelijk aan de eerdere gecommuniceerde periode van 1 juli – 30 september 2021.

 

Geen verplicht terugbetalen NOW bij geen verlies of winst
Het kabinet heeft onderzocht of je als bedrijf de NOW-subsidie moet terugbetalen als je geen verlies hebt geleden of zelfs winst hebt gemaakt.. In de uitvoering is het niet mogelijk om zulke bedrijven uit te zonderen van de steunmaatregelen, omdat het steunpakket steeds kijkt naar hoe een bedrijf het op kwartaalbasis doet. Het kabinet doet wederom een moreel appèl op bedrijven die de steun eigenlijk niet nodig hebben, om in Q3 2021 deze niet aan te vragen of om de steun terug te betalen als achteraf blijkt dat deze niet nodig was.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (25-6-2021)

Tegemoetkoming Q2 2021 gestart
Als je in Q2 2021 door de coronamaatregelen niet kon ondernemen, dan kun je vanaf 25 juni de TVL Q2 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% tot 100%. Je kunt nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Ben je een startende ondernemers en voor 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister dan kun je daardoor ook TVL Q2 aanvragen. Als mkb-bedrijf kun je maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Voorwaarden TVL Q2 2021
Je kunt een aanvraag indienen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Voor mkb-bedrijven (tot en met 250 werknemers) is het maximum subsidiebedrag € 550.000; voor grote bedrijven met meer werknemers is dat eenmalig € 1.200.000. Bekijk alle  voorwaarden TVL Q2 2021 op deze site.

Aanvragen
Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je sinds 25 juni 08:00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zie www.rvol.nl.

Ook vaccinatiebewijzen in CoronaCheck-app (24-6-2021)

Vanaf 24 juni jl. zijn naast testbewijzen, ook de vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee kun je, mits je volledig gevaccineerd bent, net als na een negatieve test, toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kan het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app bovendien fungeren als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU.

QR-code
Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot evenementen of andere landen gegeven wordt. Vanaf 1 juli 2021 zullen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs kunnen genereren in de app. Dat gaat op basis van een positieve coronatest.

Binnen- en buitenland
De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Dat is om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan inreisregels die sommige Europese landen hanteren. Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. Reizigers moeten zelf opletten welke regels precies gelden in het land van bestemming. Via de website www.wijsopreis.nl kun je informatie opzoeken.

Volledige vaccinatie
De CoronaCheck-app werkt al langer in Nederland als toegangsbewijs op basis van een negatieve test. Vanaf vandaag kunnen volledig gevaccineerde mensen ook een toegangsbewijs genereren op basis van hun vaccinatie. Je bent volledig gevaccineerd als je twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebt gehad, of één prik van Janssen. Je kunt dus pas na de registratie van de tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of de prik met Janssen je vaccinatiebewijs genereren.

Heb je eerder corona gehad, dan wordt je na je eerste prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kun je dus na registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren. Heb je corona gehad en bij je niet bij de GGD gevaccineerd, maar bij een huisarts, ziekenhuis of instelling, dan kun je vanaf 1 juli a.s. een vaccinatiebewijs genereren.

Toegangsbewijzen
Door toegangsbewijzen in te zetten, kunnen organisatoren van evenementen nu al meer mensen ontvangen in hun zaal of stadion. Vanaf zaterdag 26 juni kunnen horeca, culturele instellingen, evenementen en professionele sportwedstrijden de anderhalve meter afstand loslaten als ze werken met toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ondernemingen dus weer op volledige capaciteit, en dus rendabel, hun zaak of locatie exploiteren.

Registratie van vaccinaties
Om een vaccinatiebewijs te genereren, moet je inloggen met je DigiD in de CoronaCheck-app. De CoronaCheck-app maakt vervolgens een koppeling met het registratiesysteem van het RIVM, het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen en instellingen de gezette prikken vast. Bij het overgrote deel van de prikken is dat ook al gebeurd. De CoronaCheck-app koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van de GGD. Daardoor kan de CoronaCheck-app bij ruim 90% van de gezette vaccinaties ook automatisch een vaccinatiebewijs genereren.

Kun jij je vaccinatie nog niet terugvinden in de CoronaCheck-app dan kun je het beste contact opnemen met de huisarts of instelling die je heeft gevaccineerd. Vanaf 1 juli 2021 kunnen zij handmatig een vaccinatiebewijs genereren met behulp van een speciaal webportal voor artsen.

Papieren alternatief
Heb je geen smartphone, dan kun je vanaf donderdag 1 juli 2021 ook je vaccinatiebewijs printen via de website www.coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.