Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van het algemene uitstel van belastingbetalingen.
De opgebouwde belastingschuld moet in vijf jaar worden terugbetaald. Heb je een in de kern gezond bedrijf met een hoge schuld, dan maakt het kabinet saneringsakkoorden kansrijker door als Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 t/m 30 september 2023 genoegen te nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers (i.p.v. het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd).