Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) (30-8-2021)

De NOW stopt per 1 oktober 2021. De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan jou als werkgever, als je wordt getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Update Evenementen (30-8-2021)

Het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal van 2021. Als de Rijksoverheid een evenement verbiedt dat je organiseert door coronamaatregelen, dan kun je met een beroep op de ‘subsidieregeling evenementen’ de kosten vergoed krijgen. Het gaat om evenementen waar je al eerder (minstens) twee voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast had je voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was. Zie RVO.nl

Update Qredits Overbruggingskrediet (30-8-2021)

Ondanks de afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 oktober a.s. heeft het kabinet besloten dat deze coronafinancieringsregeling heel 2021 van kracht blijft. Dit om marktfinanciering te blijven faciliteren. Heb je behoefte aan liquiditeit en voldoe je aan de voorwaarden van deze regeling, dan kun je een beroep doen op deze regeling.

Update Klein Krediet Corona (KKC) (30-8-2021)

Ondanks de afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 oktober a.s. heeft het kabinet besloten dat deze coronafinancieringsregeling heel 2021 van kracht blijft. Dit om marktfinanciering te blijven faciliteren. Heb je behoefte aan liquiditeit en voldoe je aan de voorwaarden van deze regeling, dan kun je een beroep doen op deze regeling.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (23-8-2021)

Deadline vaststelling TVL Q4
Heb je een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2020 ontvangen, dan moet je vóór 1 september a.s. je werkelijke omzet doorgeven. Dit wil de overheid weten om de definitieve TVL over Q4 2020 te kunnen bepalen.

Formulier
Als het goed is heb je van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl) een e-mail gekregen met het formulier dat je moet invullen. Meestal is het formulier al gedeeltelijk ingevuld met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Als de gegevens kloppen, hoe je alleen maar akkoord te geven. Als er nog gegevens ontbreken, bijvoorbeeld de werkelijke omzetgegevens of aanvullende informatie, dan moet je die invullen.

Definitieve subsidie
Heb je het formulier teruggestuurd, dan krijg je zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. De hoogte van de definitieve TVL is afhankelijk van het werkelijke omzetverlies dat je geleden hebt. Is dit gelijk aan het geschatte bedrag? Dan krijg je de laatste 20% uitbetaald van het eerder aangegeven voorlopig bedrag. Als het omzetverlies hoger is dan werd verwacht, dan gaat de TVL ook omhoog. Is het omzetverlies lager dan je van tevoren hebt geschat, dan krijg je minder dan 20% of moet je – een deel van – het ontvangen voorschotbedrag terugbetalen.

Renteloze betalingsregeling
Als terugbetalen lastig voor je is, dan kun je een renteloze betalingsregeling aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen van TVL Q4 2020 vind je op rvo.nl.

Uitdelen zelftesten verlengd (18-8-2021)

Reizigers die aankomen op een luchthaven in Nederland ontvangen ook in september een gratis coronazelftest. Op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht en Eelde zullen medewerkers van de GGD zelftesten uitdelen.

Oproep testen
Het kabinet roept iedereen op om zich te testen voordat je andere mensen ontmoet, bijvoorbeeld voor je weer naar je werk gaat, voor je weer naar school gaat of voordat je naar een verjaardag gaat. Dit om de kans te verkleinen dat we het virus verder verspreiden.

Studenten
Ook studenten kunnen kosteloos zelftesten bestellen om zich in de zomer en bij de start van het studiejaar te testen. Dat geldt ook voor scholieren in het voortgezet onderwijs.

Voedselbank, Armoedefonds, apotheek
Voedselbank NL en het Armoedefonds hebben 2 miljoen zelftesten gekregen van het kabinet. Hierdoor krijgen de sociale minima ook de gelegenheid om gebruik te maken van zelftesten. Mensen die in thuisisolatie zijn en die op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt, kunnen gratis zelftesten krijgen bij de apotheek om zichzelf en de mensen om hen heen regelmatig te testen.

Huishoudens
Daarnaast ontvangen alle 8 miljoen Nederlandse huishoudens in de maand augustus een brief thuisgestuurd over het belang van (zelf)testen. Daarin zit ook een code waarmee mensen kosteloos twee zelftesten kunnen bestellen, zodat ze op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met zelftesten. Ongeveer een half miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. De eerste pakketjes zelftesten zijn al bij mensen thuisbezorgd.

Bestellen
Zelftesten zijn op veel plekken te koop, zoals apotheken, drogisterijen en supermarkten. Kijk op www.zelftestenbestellen.nl voor meer informatie over het kosteloos bestellen van zelftesten.

Kosten thuiswerken meestal niet aftrekbaar (15-8-2021)

Als je als zzp’er vanwege de coronacrisis vaker vanuit huis werkt, dan maak je extra kosten. Deze kosten kun je maar in enkele gevallen aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting.

Je mag alleen zakelijke uitgaven aftrekken, geen privé-uitgaven. Zakelijke uitgaven zijn uitgaven die je doet voor je onderneming. Privé-uitgaven zijn uitgaven die je doet om in je particuliere behoeften te voorzien.
Voorbeelden van zakelijke uitgaven zijn uitgaven voor vakliteratuur en zakelijke telefoongesprekken. Die zijn aftrekbaar.

Uitgaven voor koffie en toiletpapier voor gebruik thuis, zijn privé-uitgaven. En dus niet aftrekbaar.
Ook uitgaven voor gas, water en licht in je huurwoning of koopwoning, mag je meestal niet aftrekken. Net zoals uitgaven voor een bureau of een stoel in uw woning.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (13-8-2021)

Tijdens de persconferentie kondigden Mark Rutte en Hugo de Jonge aan dat de huidige coronamaatregelen verlengd worden t/m 19 september a.s. Alleen voor het fysiek onderwijs hoeft het mbo en het hoger onderwijs geen 1,5 meter afstand meer aan te houden. Op 17 september a.s. besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.

Overige coronamaatregelen verlengd
Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten tot 1 november a.s. Ook de coronamaatregelen voor evenementen  worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden blijft staan.

Gratis testen
Gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Dit betekent dat mensen die op reis gaan ook in de maand september een gratis reistest kunnen laten afnemen. Een afspraak voor een gratis test maak je via het online afsprakenportaal testenvoorjereis.nl.

20 september: nergens meer 1,5 meter afstand
Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september a.s. de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.

Vanaf 20 september moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Op een nog nader te bepalen datum zal het testen voor een coronatoegangsbewijs niet meer gratis zijn, maar zal er om een eigen bijdrage worden gevraagd.

Thuiswerkadvies vervalt 20 september
Vanaf 20 september komt het thuiswerkadvies te vervallen en mogen werknemers weer naar kantoor. ‘Hier hebben veel werkgevers en werknemers lang naar uit gekeken.’ Het kabinet merkt daarbij wel op dat mensen met klachten nog steeds thuis moeten blijven en zich laten testen. Het is dan wel belangrijk dat mensen die zich laten testen, snel de uitslag krijgen.

OMT advies
Om dit besluit te kunnen nemen en deze beoogde stap in september daadwerkelijk te zetten, vraagt het kabinet advies aan het OMT. De vaccinatiegraad en het verloop van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn daarbij van doorslaggevend belang. Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november.

Zonder afspraak vaccineren
Het kabinet doet er alles aan om het halen van een prik zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je nog geen afspraak hebt gemaakt, dan kun je je op ​een aantal GGD vaccinatielocaties zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Op Prikkenzonderafspraak.nl ​kun je zien waar je bij jou in de buurt direct je eerste prik kunt krijgen​.

Basisregels blijven
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden (tot het besluit om dit los te laten daadwerkelijk is genomen), handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.

Een hoge vaccinatiegraad betekent niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het virus blijft circuleren, ook in Nederland. Er kunnen nieuwe varianten komen. Het blijft dan ook belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen, ook als je al gevaccineerd bent. Zo houden we zicht op het virus en zijn nieuwe oplevingen op tijd in beeld.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (10-8-2021)

TVL Q2 sluit op 20 augustus 2021
Heb je nog geen aanspraak gemaakt op de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 en heb je daar wel recht op, houd dan de deadline van 20 augustus a.s. in de gaten.

TVL Q2 2021 staat open voor mkb, grote ondernemingen en startende ondernemingen.
Op vrijdag 20 augustus 2021 om 17.00 uur sluit de TVL-regeling voor het 2e kwartaal. Voor die tijd moet de aanvraag binnen zijn, anders krijg je een afwijzing.

eHerkenning 3 of DigiD
Voor het aanvragen van TVL Q2 is eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. Staat je bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan kun je inloggen met DigiD.

Meer informatie
Op  www.rvo.nl vind je uitgebreide informatie over TVL Q2. Daar lees je ook meer over het aanvraagproces.

Zelftesten voor alle huishoudens (9-8-2021)

Alle huishoudens in Nederland krijgen vanaf 10 augustus een brief op de mat waarmee zij kosteloos 2 corona-zelftests kunnen bestellen. Met een code in de brief kunnen mensen online de tests aanvragen, die binnen anderhalve week worden thuisbezorgd. Zo kun jij je testen voordat je andere mensen ontmoet, bijvoorbeeld op werk, op school of op een verjaardag. Het kabinet roept iedereen op om dat te doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tussen 10 augustus en 1 september ontvangen 8 miljoen huishoudens in Nederland een brief om zelftesten te bestellen. In de brief wordt gewezen op het belang van testen voordat mensen weer naar plekken gaan waar grote groepen mensen samenkomen, zoals school of werk. Ook wordt uitgelegd wanneer een zelftest nuttig is en wanneer iemand zich juist bij de GGD moet laten testen. En de basisregels krijgen opnieuw aandacht: houd afstand, was vaak je handen, zorg binnen voor frisse lucht en blijf thuis en laat je testen bij klachten.

Testen na de vakantie
Ook voor iedereen die terugkeert uit het buitenland, gevaccineerd of niet, is het advies: test jezelf. Dat kan het beste met een zelftest, direct na terugkeer uit het buitenland. Daarnaast krijgen reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn van en terugkeren uit landen met een geel of oranje reisadvies het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen.

Coronatoegangsbewijs
Vanaf zondag 8 augustus moeten reizigers vanaf 12 jaar bij terugkeer naar Nederland bovendien een coronatoegangsbewijs kunnen tonen als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Dat betekent dat mensen die niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona, zich moeten laten testen in het land van verblijf voordat zij vertrekken. Dat kan met een PCR-test van maximaal 48 uur voor vertrek of met een antigeen-test van maximaal 24 uur voor vertrek.

Update evenementen (2-8-2021)

Verbod eendaagse evenementen tot 1 september 2021
Op verzoek van de evenementensector heeft het kabinet het besluit omtrent het verbod op eendaagse evenementen naar voren gehaald. Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot 1 september a.s. verboden. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet advies gegeven over de eendaagse evenementen.

Kleinschalige evenementen buiten
Kleinschalige evenementen worden vanaf 14 augustus onder voorwaarden weer toegestaan. Evenementen buiten (of in een open tent), zonder vaste zitplaats kunnen met maximaal 750 bezoekers georganiseerd worden. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben. Dat betekent een vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud, of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement. De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het gaat bijvoorbeeld om festivals, culturele activiteiten en activiteiten van studentenverenigingen met minder dan 750 bezoekers.

Bezoekers moeten in bezit zijn van een (gratis) ticket. De organisator moet ervoor zorgen dat contactgegevens geregistreerd kunnen worden van bezoekers. Medewerkers, vrijwilligers en artiesten die geen coronabewijs hebben wordt dringend geadviseerd een zelftest te doen voor het bijwonen van een evenement, dit geldt ook voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Alle aanwezigen krijgen het dringende advies om op dag 5 na het evenement een zelftest te doen om een eventuele besmetting snel op het spoor te zijn.

Over de maatregelen voor horeca, inclusief het inzetten van testen voor toegang, wordt op 13 augustus besloten. Dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor alle evenementen na 1 september.

Evenementen met vaste zitplaats
Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen buiten georganiseerd worden voor maximaal 750 personen met coronatoegangsbewijs. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Voor grote buitenlocaties geldt dat zij tweederde van hun reguliere capaciteit kunnen gebruiken, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Een coronatoegangsbewijs is dan nodig om de anderhalve meter afstand los te laten. Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt kan worden met vaste zitplaats. Er hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden.

Wanneer een evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt kan 100% van de anderhalve meter capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats op anderhalve meter.

Garantieregeling evenementen
Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats die plaats zouden vinden tussen 14 augustus en 1 september en verboden zijn, kunnen gebruik maken van de garantieregeling voor evenementen of van de aanvullende tegemoetkoming evenementen. Het subsidiepercentage van de garantieregeling evenementen is voor evenementen in deze periode onlangs verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten.

Langere wachttijd na vaccinatie Janssen
Het kabinet heeft, conform het advies van het OMT, besloten de wachttijd voor volledige vaccinatie met het Janssen vaccin te verlengen van 2 naar 4 weken. Dit geldt vanaf 14 augustus. In de tussentijd worden de bijbehorende procedures hierop aangepast evenals de CoronaCheck-app en worden de uitvoerders goed voorbereid. De langere wachttijd geldt ook voor toegang tot evenementen.

Update evenementen (30-7-2021)

Uitsluitsel eendaagse festivals maandag
Het kabinet besluit naar verwachting maandag al of eendaagse festivals na 13 augustus a.s. mogen doorgaan of niet. Het Outbreak Management Team (OMT) is om advies gevraagd. Meerdaagse festivals, zoals Lowlands, Mysteryland en Down the rabbit hole, zijn tot 1 september a.s. verboden.

De evenementenorganisatoren spanden een kort geding aan tegen de overheid over evenementen zonder overnachting. Zij wilden voor 1 augustus duidelijkheid van de overheid over het doorgaan van de evenementen zonder overnachting. Het kort geding zou vrijdag dienen, maar is met het oog op het aangekondigde besluit van het kabinet uitgesteld.

Het kabinet zegt te begrijpen dat organisatoren van eendaagse festivals nu met de handen in het haar zitten qua voorbereiding. Mocht worden besloten dat die evenementen na 13 augustus worden geschrapt, dan zullen alle gemaakte kosten worden gedekt. De financiële regelingen voor evenementen zullen daarvoor worden verruimd, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil voorkomen dat de organisatoren van eendaagse evenementen zonder overnachting de voorbereidingen – misschien onnodig – stopzetten omdat ze bang zijn dat ze bij een verbod op deze festivals alle gemaakte kosten zelf zullen moeten dragen.

Perspectiefverklaring hypotheekaanvraag (29-7-2021)

De zogenoemde Perspectiefverklaring geeft aan dat er voldoende perspectief op de arbeidsmarkt is. Met deze verklaring én de werkgeversverklaring kan een hypotheek worden aangevraagd. Voor een dergelijke aanvraag is het inkomen van belang. Om je te beschermen tegen overkreditering wordt bij iedere hypotheekaanvraag door de kredietverstrekkers de bestendigheid van je inkomen getoetst. Omdat de coronacrisis impact kan hebben op (de bestendigheid van) je inkomen, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2020 hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis van deze uitgangspunten werd de geldigheid van de werkgeversverklaring, de salarisstrook, de Perspectiefverklaring en de arbeidsmarktscan tijdelijk ingekort.

Aangezien de onzekerheden omtrent het verloop van corona zijn afgenomen, zijn deze aanvullende uitgangspunten per 15 juli 2021 komen te vervallen. De werkgeversverklaring, Perspectiefverklaring, arbeidsmarktscan en salarisstrook zijn daarom zoals voorheen, weer drie maanden geldig. Ook kunnen de geldverstrekkers per 15 juli 2021 bij hypotheekaanvragen weer op de gebruikelijke manier het bestendige inkomen bepalen.

Een Perspectiefverklaring is overigens geen garantie dat een uitzendkracht een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek de uitzendkracht kan krijgen.

Update evenementen (26-7-2021)

Verbod meerdaagse festivals tot 1 september 2021
Het kabinet verlengt het verbod op meerdaagse evenementen, zoals Lowlands en Down The Rabbit, tot 1 september 2021. Het gaat hierbij om meerdaagse evenementen met overnachting, waarbij bezoekers alleen toegelaten zouden worden met een coronatoegangsbewijs. Het veilig en verantwoord organiseren van meerdaagse evenementen is complex. De sector geeft daarom zelf ook aan dat dit nu niet haalbaar is voor dit type evenementen, die zouden plaatsvinden van 14 augustus tot 1 september. De organisatoren hebben door de logistieke uitdagingen die er al zijn (zoals beschikbaarheid van voldoende personeel, afspraken met leveranciers, en de organisatie van testen) deze duidelijkheid nu nodig en geven aan dat verdere uitstel van een besluit niet wenselijk is. Hoe het epidemiologisch beeld zich ontwikkelt in aanloop naar 14 augustus en of en zo ja welke voorzorgsmaatregelen dan noodzakelijk zijn voor meerdaagse evenementen, is daarom nu nog niet met zekerheid te zeggen. Daarom verlengt het kabinet het verbod op deze meerdaagse evenementen met overnachting.

Het kabinet neemt 13 augustus a.s. een besluit over eendaagse evenementen die plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september. Het OMT zal hierbij om advies worden gevraagd. Meerdaagse evenementen met overnachting die plaats zouden vinden tussen 14 augustus en 1 september kunnen gebruik maken van de garantieregeling voor evenementen of van de aanvullende tegemoetkoming evenementen. Het subsidiepercentage van de garantieregeling evenementen is onlangs verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten.

Update reizen (26-7-2021)

Testen bij terugkeer
Het kabinet heeft besloten de aanpak voor reizen binnen de EU aan te passen. Hierdoor krijgen mensen die binnen de EU willen reizen meer zekerheid en duidelijkheid. Door te testen bij terugkeer

Voor vertrek uit Nederland
Vanaf 27 juli 2021 geeft Nederland geen oranje reisadvies aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden en een EU-land een geel of groen reisadvies krijgt. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met veel andere Europese landen. Het blijft mogelijk dat landen aan reizigers uit Nederland extra inreismaatregelen kunnen opleggen. Lees daarom voor vertrek het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en welke maatregelen gelden in het land van bestemming.

Als reisadviezen alleen gebaseerd zijn op besmettingscijfers, dan is de kans groot dat reizigers de komende weken voor steeds meer landen het advies krijgen om er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. Omdat besmettingscijfers weer op zullen gaan lopen nu veel landen versoepelen. Het kabinet vindt dit, gezien de veranderde coronasituatie (vaccinatiegraad, situatie ziekenhuizen en gebruik van het coronabewijs) in Europa, niet langer nodig en proportioneel. Een oranje reisadvies wordt vanaf 27 juli alleen nog gegeven aan landen waar een zorgwekkende nieuwe variant van het virus is die nog niet wijdverspreid is in Nederland.

Voor terugkomst naar Nederland
Om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt, hebben reizigers vanaf 12 jaar per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek, maximaal 48 uur voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test, naar Nederland laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Voor mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer controleren vervoersmaatschappijen dit voor het instappen. Een coronabewijs kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn. Voor reizigers uit een land met een groen reisadvies gelden geen maatregelen bij terugkeer.

Vier landen in Europa hebben op dit moment een oranje reisadvies: Spanje, Portugal, Cyprus en Andorra. De nieuwe aanpak heeft voor deze landen als gevolg dat het reisadvies op 27 juli a.s. verandert in geel. Dat betekent: reizen kan, maar er zijn risico’s. Bij terugkeer uit deze landen is het nu al verplicht om een coronabewijs te laten zien. Die verplichting blijft.

Na aankomst in Nederland
Voor iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland is het advies: test jezelf. Ook na vaccinatie of doormaken van een besmetting kunnen mensen het virus namelijk nog bij zich dragen en anderen besmetten. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op dag 2 en 5 na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen. Ook mensen die geen klachten hebben kunnen het virus bij zich dragen en anderen besmetten. Verder geldt er bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een nieuwe virusvariant in het land van verblijf.

Buiten Europa
Voor reizen buiten Europa blijft de lijst van de Europese Unie met veilige landen (in het Engels) leidend. Van reizigers uit landen die op deze lijst staan is vanaf 8 augustus a.s. een testbewijs of vaccinatiebewijs vereist voordat ze naar Nederland reizen.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (21-7-2021)

Op 26 juli a.s. loket open voor aanvraag NOW 6
Wil je een aanvraag doen voor de zesde periode van de NOW, dan kun je vanaf maandag, 26 juli a.s. terecht bij UWV. Je kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juli t/m september 2021. Het loket blijft open t/m donderdag 30 september a.s. Ook nu weer staat de regeling open voor je als je omzetverlies minimaal 20% bedraagt.

Belangrijke aanpassingen
NOW 6 kent een belangrijke aanpassing ten opzichte van de eerdere aanvraagperiodes: het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming voor de zesde aanvraagperiode is begrensd op 80 procent. Ook als een bedrijf verwacht meer dan 80 procent omzetverlies te lijden, of als er daadwerkelijk meer dan 80 procent omzetverlies geleden is, mag een bedrijf bij de aanvraag van de zesde periode NOW maximaal 80 procent omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke berekening van de tegemoetkoming gaan uit van maximaal 80 procent omzetverlies.

Het vergoedingspercentage blijft 85 procent van de loonsom van februari 2021, waarbij 40 procent wordt opgeteld om extra kosten te compenseren en vervolgens wordt dat bedrag vermenigvuldigd met het percentage (maximaal 80 procent) van het verwachte omzetverlies. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80 procent verandert er dan ook niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Referentiemaand
Ten opzichte van de vijfde periode NOW is ook de referentiemaand gewijzigd. Dat is nu februari 2021 ten opzichte van juni 2020 voor de vijfde periode NOW. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Vanaf uiterlijk 1 juni 2022 kun je een aanvraag indienen voor de definitieve berekening. Hierin wordt op basis van de loonkosten en het daadwerkelijke omzetverlies over de aangevraagde periode het definitieve bedrag berekend waar je recht op hebt. De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugbetaling.

Alle informatie over de zesde periode NOW is ook te vinden op de website van UWV.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (21-7-2021)

Accountantsproducten voor aanvraag TVL beschikbaar
Heb je als accountant subsidie aangevraagd voor de TVL van € 125.000 of meer, dan moet je bij de aanvraag een ‘accountantsproduct’ aanleveren. Dit geldt voor TVL Q1 2021 (alleen grote ondernemingen) en TVL Q2 2021. Op 13 juli jl. zijn 3 accountantsproducten voor de aanvraag goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die zijn nu beschikbaar op www.rvo.nl.

De volgende accountantsproducten voor de aanvraag TVL zijn goedgekeurd:

  • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden mkb-ondernemingen TVL Q2 2021
  • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q1 2021
  • accountantsproduct voor de overeengekomen specifieke werkzaamheden grote ondernemingen TVL Q2 2021

Let op!
Mkb-ondernemers en grote ondernemingen hebben voor de vaststelling van Q1 en Q2 ook accountantsproducten nodig. Deze zijn nog niet goedgekeurd.

Wacht op verzoek om extra informatie
Je kunt voor je klant vanaf 14 juli 2021 het accountantsproduct invullen. Je klant krijgt van RVO een verzoek om aanvullende informatie die je dan kunt toevoegen aan het online dossier. RVO vraagt je te wachten tot je het verzoek om informatie hebt ontvangen.
Hebt je de aanvraag al gedaan? Dan kun je helaas het accountantsproduct niet meer zelf toevoegen. Zonder accountantsproduct mag de RVO een aanvraag echter niet in behandeling nemen.Meer informatie
Wat je voor je klant per periode aanlevert, lees je op www.rvo.nl. Daar vind je ook een link naar de diverse controleprotocollen.

Coronamaatregelen ook voor bedrijven Limburg wateroverlast (20-7-2021)

Bedrijven in Limburg die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen een tegemoetkoming krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed. Het kabinet heeft namelijk besloten de ‘Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) toe te passen. Daarnaast mogen de bedrijven in Limburg de coronasteun gebruiken voor omzetverlies door wateroverlast. Hierdoor kunnen de bedrijven een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen.

De NOW- en TVL-regelingen zijn bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden/lijden door de coronacrisis. Premier Rutte heeft laten weten dat de coronasteun ook kan worden ingezet voor omzetverlies door wateroverlast. De premier adviseert om de schade die is ontstaan ‘goed in kaart te brengen, te documenteren en zo mogelijk foto’s te maken’. Dat is volgens de premier niet alleen nodig voor de verzekeraar, maar ook voor de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts).