Als organisator van evenementen kun je vanaf vandaag een aanvraag doen voor de subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) (ziehttps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/aanvullende-tegemoetkoming-evenementen-ate-2021). De regeling sluit op 31 mei 2022 om 17.00 uur.

De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen die in 2021 niet in aanmerking kwamen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). Bijvoorbeeld omdat het evenement in 2021 voor het eerst werd georganiseerd of omdat ze geen evenementenverzekering hadden. De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. De ATE is alleen bedoeld voor publiekelijk toegankelijke evenementen die aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Onderaannemers en leveranciers
Wanneer het evenement tussen 10 juli en 31 december 2021 is geannuleerd vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid, mag je als organisator de gemaakte kosten opgeven voor vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers van het evenement. De ATE vergoedt kosten die tussen 20 januari 2021 en het evenementenverbod zijn gemaakt voor de organisatie van het evenement. Vaste kosten die los staan van het evenement, zoals de huur van een bedrijfspand en loonkosten voor vast personeel, worden niet vergoed met de ATE.

Verlenging van de evenementenregelingen
Op 14 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en de garantieregeling evenementen (TRSEC) worden verlengd tot en met 30 september 2022. Met de verlenging worden de ATE en TRSEC in 2022 samengevoegd in één nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling gaat de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) heten. De SEG biedt organisatoren de zekerheid dat een deel van hun kosten wordt vergoed bij annulering vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen organisatoren een deel van het financiële risico afdekken. Voor de SEG gaan de volgende voorwaarden gelden.

  • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het eerste kwartaal van 2022 is 90%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 10%.
  • De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het tweede en derde kwartaal van 2022 wordt 80%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 20%.
  • Voor de lening geldt een rentepercentage van 2%.

De SEG 2022 wordt op dit moment uitgewerkt. Binnenkort volgt meer informatie.