Heb je een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de tweede aanvraagperiode? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dat kan nog t/m 31 maart 2022 bij UWV.

Als je een voorschot hebt ontvangen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW) dan moet je om een vaststelling vragen om te voorkomen dat je moet terugbetalen. In de definitieve berekening wordt gekeken naar het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke loonsom die je bedrijf heeft gehad over de betreffende periode. Op basis hiervan wordt bepaald of je als werkgever dat voorschot terecht hebt ontvangen, (een deel) moet terugbetalen of nog een nabetaling ontvangt. Voor terugbetaling geldt een termijn van zes weken. Hier kan ook een betalingsregeling met UWV voor worden afgesproken.

Uitstel van 14 weken voor derden- of accountantsverklaring
Mocht je als werkgever meer tijd nodig hebben voor het indienen van derden- of accountantsverklaring, dan kun je vóór 31 maart 2022 om uitstel vragen bij UWV.