Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Vanaf 28 februari 2022 kun je TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dat zal dus ook de laatste keer zijn dat je een aanvraag kunt indienen. De TVL dekt deels de berekende vaste lasten van je organisatie. Een van de voorwaarden voor de TVL is, dat je omzet in het eerste kwartaal van 2022 met 30% is gedaald t.o.v. de referentieperiode. Daarbij mag je kiezen tussen Q1 2019 of Q1 2020. Het aanvraagloket bij www.rvol.nl is vanaf 28 februari 2022 geopend en sluit op 31 maart a.s. om 17.00 uur.