Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Persconferentie Ernst Kuipers (15-2-2022)

Ernst Kuipers heeft de volgende versoepelingen aangekondigd tijdens de persconferentie.

Openingstijden cultuursector en horeca
De sluitingstijden voor de eet- en drinkgelegenheden, theaters, bioscopen, pret- en dierenparken, professionele sportwedstrijden en binnensporten worden verruimd naar 01.00 i.p.v. 22.00 uur. Deze versoepeling gaat per 18 februari a.s. in. Vanaf 25 februari a.s. gelden weer de normale openingstijden.

Coronatoegangsbewijs (CTB) en mondkapjesplicht
Voor toegang tot, onder meer, eet- en drinkgelegenheden, pret- en dierenparken, professionele sportwedstrijden, sportbeoefening binnen en de vertoning van kunst en cultuur blijft een coronatoegangsbewijs (3G) verplicht tot 25 februari a.s. Daar waar een CTB verplicht is, hoeven de bezoekers geen 1,5 meter afstand meer te houden, terwijl ook de mondkapjesplicht verdwijnt voor deze locaties. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer.
Vanaf 25 februari a.s. is het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, niet meer verplicht, terwijl de verplichte 1,5 meter afstand en het dragen van het mondkapje bij verplaatsing ook niet meer hoeft.

500 bezoekers of meer
Op locaties waar meer dan 500 bezoekers per zelfstandige ruimte binnen en buiten zijn, geldt tot 25 februari a.s. de mondkapjesplicht nog wel terwijl daar ook nog een vaste zitplaats verplicht is. Vanaf 25 februari a.s. geldt voor plekken waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en waar geen vaste zitplaatsen zijn, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, dat iedereen een negatieve testuitslag moet laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen.

Openbaar vervoer en luchthavens
Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari a.s. nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Sport
Per 18 februari is publiek is weer welkom, zowel bij binnen- als bij buitensporten , maar wel met een coronatoegangsbewijs, het dragen van een mondkapje en op de tribune is een zitplaats verplicht.
Vanaf 25 februari a.s. zijn er geen restricties meer voor de voetbalstadions.

Thuiswerken
Voor het thuiswerken geldt het advies om dat maximaal de helft van de tijd te doen.

Quarantaine scholen
Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon. Alleen bij klachten moeten ze thuisblijven en zich laten testen. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezette onderwijs die 18 jaar of ouder zijn.
De hele schoolklas hoeft niet meer in quarantaine als drie kinderen besmet zijn. Alleen kinderen die klachten hebben of positief getest zijn blijven thuis.
Voor het onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen: zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.
Nog steeds geldt: leerlingen vanaf groep 6 moeten 2 x per week een zelftest doen en mondkapjes dragen in de gangen van de school.

Isolatieadvies
Het isolatieadvies wordt versoepeld per vrijdag 18 februari a.s. Na een positieve test wordt de isolatieduur ingekort naar 5 dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt gehad.

Bezoek thuis
Per direct vervalt het advies om thuis niet meer dan 4 mensen te ontvangen.

Geldigheid coronatoegangsbewijs (8-2-2022)

Vanaf vandaag zal de geldigheid van het Nederlandse coronatoegangsbewijs (CTB) zoveel mogelijk gelijk worden getrokken met die van het Internationale coronabewijs (EU DCC):

 • Het vaccinatiebewijs is tot 270 dagen na afronding van volledige vaccinatie geldig. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Het herstelbewijs is tot 180 dagen na de positieve test geldig.
 • Voor de boostervaccinatie is nog geen geldigheidstermijn vastgesteld. Dit geldt voor iedereen.

De bescherming tegen overdracht en ziek worden van het virus neemt geleidelijk af. Daarom heeft het kabinet besloten om de vaccinatiebewijzen in Nederland een geldigheid van 270 dagen te geven. Deze geldigheid wordt met terugwerkende kracht toegepast.
Dit betekent dat een vaccinatiebewijs 270 dagen na de laatste vaccinatie niet meer geldig is. Na een boostervaccinatie is het vaccinatiebewijs weer geldig.

De geldigheid van het herstelbewijs wordt 180 dagen. Ook deze geldigheid wordt met terugwerkende kracht aangepast.
De geldigheid van de bewijzen wordt automatisch aangepast in de CoronaCheck-app. Dit kan tot 14 dagen duren.

Papieren bewijzen
Omdat de geldigheid van coronabewijzen korter wordt, moeten papieren coronatoegangsbewijzen voor toegang binnen Nederland soms opnieuw worden geprint. Met ingang van 8 februari moeten papieren bewijzen elke 90 dagen opnieuw afgedrukt worden. Let op: dit geldt alleen voor de Nederlandse coronatoegangsbewijzen en niet voor de internationale coronabewijzen (EU DCC)  bewijzen.

Hulp bij het papieren bewijs
In de meeste gevallen kunnen mensen een nieuw bewijs met de juiste geldigheid aanmaken via de CoronaCheck-app of zelf printen via de website CoronaCheck.nl/print. Ook als dat eerder nog niet lukte. Daarnaast beschikken veel bibliotheken over een Informatiepunt Digitale Overheid. Zij kunnen mensen helpen om aan een papieren bewijs te komen.

Update Zorgverleners (8-2-2022)

De verlening van de subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO)’ is tijdelijk opgeschort. Hierdoor kun je als zorgaanbieder voorlopig geen aanvraag doen voor de COZO-subsidie voor de periode januari t/m juni 2022. Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft dit besluit genomen na een signaal van mogelijk misbruik van deze regeling.

COZO-regeling
De COZO-regeling is als crisismaatregel ingezet om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. In 2022 zou de COZO opnieuw verlengd worden, waardoor de regeling zou lopen tot en met 30 juni 2022. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor de periode januari tot en met 2022. Afhankelijk van de aard en omvang van de signalen kan het zijn dat het ministerie het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik in relatie tot deze subsidieregeling aanpast, voordat de verlenging van de regeling ingaat.

Coronabanen in de zorg
Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna 84 miljoen euro aan subsidie verleend vanuit de regeling.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (1-2-2022)

Toch subsidie TVL Q4 2021 voor zwangere ondernemers.
Was je minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) dan kun je toch de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal 2021. Dat schrijft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer, die om deze regeling had gevraagd.

Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet je  onderneming minimaal 20 procent omzetverlies hebben in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag je kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen geldt nu deze uitzondering.

Je kunt tot 11 februari 2022 17:00 uur, alsnog TVL Q4 2021 aanvragen. De zogenoemde hardheidsclausule die deze uitzondering mogelijk maakt ligt voor goedkeuring bij de Europese Commissie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt aanvragen van deze groep ondernemers apart, totdat de Europese Commissie de hardheidsclausule heeft goedgekeurd. Daarna krijg je uitsluitsel over je aanvraag.

Waar kun je terecht?
Voor meer informatie over de TVL: kijk op RVO.nl. Was je in beide referentiekwartalen met zwangerschaps- en bevallingsverlof en had je TVL Q4 2021 al aangevraagd, dan kun je ook gebruik maken van de hardheidsclausule. Je moet je lopende TVL-aanvraag zo snel mogelijk intrekken en voor 11 februari 2022 17:00 uur een nieuwe aanvraag doen. In het aanvraagformulier kun je de hardheidsclausule zwangerschapsverlof aanvinken en voor de alternatieve referentieperiode (Q3 2020) kiezen. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen.

 

Update Cultuursector (1-2-2022)

Extra steun vooral voor zzp’ers

Al mogen de deuren weer open, er gelden nog steeds strenge voorwaarden en beperkingen voor de culturele sector. Zo mogen er een beperkt aantal mensen in de zaal en er geldt een verplichte sluitingstijd van 22 uur. Daarom trekt het kabinet € 56,5 miljoen extra uit voor specifieke steun aan de sector voor de periode 1 februari tot en met 8 maart 2022.

Steun aan zzp’ers

Een groot deel van dit steunpakket is bedoeld voor het ondersteunen van makers, kunstenaars en andere culturele professionals.

 • € 15 miljoen loopt via de zes rijkscultuurfondsen. De fondsen kunnen zo regelingen met directe steun voor makers voortzetten. Het gaat om regelingen voor werkbudgetten, beurzen en steun voor experimenteel onderzoek.
 • € 10 miljoen voor het Steunfonds Rechtensector. Het doel van dit fonds is om makers en uitvoerende kunstenaars uit de gehele creatieve en culturele sector financieel te ondersteunen.
 • € 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds om de productie van Nederlandse bioscoopfilms te ondersteunen. Dit private fonds wordt gevuld door de Nederlandse bioscopen, filmtheaters en filmdistributeurs die per verkocht kaartje een afdracht doen.
 • € 1,5 miljoen aan de Koninklijke Bibliotheek om tegemoet te komen aan de hoge vraag naar e-books. Het bedrag is bestemd voor auteurs, vertalers, illustratoren en uitgevers vanwege de extra uitleningen van hun werken.
 • € 122,5 miljoen voor de compensatieregelingen bij het Fonds Podiumkunsten.

Compensatie producten

Producenten van professionele livevoorstellingen en -concerten worden gecompenseerd voor inkomsten die ze uit de kaartverkoop mislopen via een regeling bij het Fonds Podiumkunsten. Hierbij wordt tot 85% van de kaarten van deze activiteiten opgekocht, ook bij annuleringen.  Voor de compensatieregelingen heeft het fonds tot en met 8 maart 2022 in totaal € 122,5 miljoen beschikbaar. Daarvan komt € 111,5 miljoen uit de nieuwe steunpakketten en is er € 11 miljoen die nog beschikbaar is uit een eerder pakket.

Aanvragen regeling

Voor de periode 28 november tot en met 31 januari zal het aanvraagloket van de regeling op korte termijn open gaan. Voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart zal het Fonds Podiumkunsten een nieuwe suppletieregeling opstellen en daar op korte termijn over communiceren.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (28-1-2022)

Uitstel verlengd tot 31 maart 2022.

Het kabinet had in november jl. aangegeven dat uitstel van betaling van belastingschulden op 31 januari a.s. zou afloopt. Vanwege de nieuwe lockdown heeft het kabinet besloten het uitstel van betaling van belastingen t/m 31 maart 2022 te verlengen. Dit uitstel geldt voor bepaalde belastingen die voor 1 april 2022 betaald moeten worden. Het uitstel geldt niet voor: omzetbelasting, accijnzen, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving voor de invoer.

Betalingsregeling

Het kabinet roept je op om verantwoord met deze regeling om te gaan, en er alleen langer gebruik van te maken als het echt nodig is. Voor het betalen van de opgebouwde belastingschuld geldt een betalingsregeling van 60 maanden. De aflossing moet starten per 1 oktober 2022.

Verlenging aanvragen?

Heb je nu al uitstel, dan hoef je geen actie te ondernemen om gebruik te maken van de verlenging van het uitstel. De nieuw opgebouwde belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Heb je niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd of heb je inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig voldaan, dan blijft tot en met 31 maart 2022 de mogelijkheid open om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van hun belastingen die uiterlijk 31 maart 2022 betaald moeten zijn. Ook dan geldt dat je de opgebouwde schulden vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden mag aflossen, tenzij de betalingsproblemen niet door de coronacrisis komen, dan krijg je geen uitstel en moet je de belastingschuld op tijd betalen.

Motorrijtuigenbelasting

Het uitstel van betaling vanwege de coronacrisis geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting. Sinds 1 januari 2022 kan eenvoudig telefonisch (of schriftelijk) een betalingsregeling voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting aangevraagd worden.

Update Cultuursector (28-1-2022)

Verlaagd btw-tarief online sportlessen

Bood je als sportschool online sportlessen aan? Dan kun je met terugwerkende kracht een tijdelijk verlaagd btw-tarief op de sportlessen hanteren die je online aanbood gedurende de verplichte sluiting. Deze maatregel gold ook al tijdens eerdere verplichte sluitingen van sportscholen. In verband met de bestrijding van de coronacrisis was je als sportschool vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. In die periode kun je online sportlessen hebben aangeboden. Je zou dan op de online aangeboden sportlessen het algemene btw-tarief (21%) moeten toepassen. Maar gelet op de bijzondere situatie en het tijdelijke karakter van de sluiting heeft het kabinet besloten om het verlaagde (9%) btw-tarief van toepassing te laten zijn op deze sportlessen.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (27-1-2022)

Vanaf 14 februari a.s. kun je bij UWV NOW-6 aanvragen. Je krijgt dan, net als bij de eerdere NOW-aanvragen, een voorschot waarmee je in de maanden januari, februari en maart je personeel kunt betalen.

De voorwaarden en de vergoeding van de NOW-6 subsidieperiode zijn grotendeels hetzelfde als in de vorige periode. Alleen is er een wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag, de opslag voor de werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens worden doorgegeven, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari 2022. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om de vergoeding gelijk te houden.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (26-1-2022)

Voor het aanvragen van de TVL Q4 2021 krijg je 2 weken extra de tijd.
Het loket bij RVO.nl sluit op 11 februari a.s. om 17 uur en niet op 28 januari a.s. zoals eerder aangekondigd.

Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30% naar 20%. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet je minimaal 20% omzetverlies hebben in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag je kiezen tussen Q4 2019 of Q1 2020.

Voor het aanvragen van de TVL kun je terecht op de website van RVO.nl.

Update Cultuursector (25-1-2022)

Vanavond zijn tijdens de persconferentie versoepelingen aangekondigd voor de cultuursector.
Aan de versoepelingen zijn voorwaarden verbonden. De nieuwe regels en voorwaarden gelden voor 6 weken (tot 8 maart 2022), waarbij er over 3 weken weer een nieuw weegmoment zal zijn.

 • Sluiting om 22 uur, voor zowel de culturele instellingen als de horeca.
 • Geen heropening voor nachtclubs en evenementen zonder zitplaatsen.
 • Voor evenementen binnen geldt een maximum aantal bezoekers van 1.250; zitplaatsen zijn verplicht.
 • Voor evenementen buiten geldt geen maximum, maar mag maar 1/3 van de maximale capaciteit worden benut.
 • 1,5 mtr-maatregel is binnen verplicht, dus ook voor theaters, bioscopen en andere cultuurinstellingen.
 • Het CTB (coronatoegangsbewijs) is verplicht, d.w.z. een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag.
 • Mondkapje in publieke binnenruimtes is verplicht als je 13 jaar of ouder bent. In zalen met vaste zitplaatsen mag het mondkapje af zodra je zit.

Dierentuinen, musea, pretparken en andere zogenaamde doorstroomlocaties mogen ook open.
Voor hen geldt het maximum van één bezoeker per 5 m2 met een maximum van 1.250 personen.

Horeca weer open (25-1-2022)

De horeca mag weer open vanaf 26 januari 2022 van 5 uur tot 22 uur.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • 1,5 meter afstand is verplicht, behalve op een buitenterras met kuchschermen.
 • Een coronatoegangsbewijs met id-bewijs is verplicht vanaf 13 jaar (sportkantines vanaf 18 jaar).
 • Vaste zitplaats is verplicht.
 • Mondkapje is verplicht; deze mag af als je zit.
 • Personeel moet altijd een mondkapje dragen.
 • Voor afhalen gelden reguliere openingstijden.

Geen coronatoegangsbewijs nodig
De volgende locaties kunnen tussen 22 en 5 uur ook open blijven. Het coronatoegangsbewijs is hier niet verplcht:

 • Afhalen van eten en drinken.
 • Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
 • Luchthavens na de securitycheck.
 • Zorglocaties.
 • Locaties zoals buurt- en wijkcentra waar het gaat om georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Wegrestaurants en tankstations naast snelwegen.
 • Zeemanshuizen.
 • Restauratiewagons in internationale treinen.
 • Standplaatsen voor de verkoop of uitgifte van eten of drinken.

Regels voor afhalen en bezorgen

 • Je moet je aan de basisregels houden. Houd daarnaast 1,5 mtr afstand en draag een mondkapje.
 • Je kunt alleen afhalen.
 • De reguliere openingstijden gelden voor afhalen en bezorgen.

Persconferentie Mark Rutte en Ernst Kuipers (25-1-2022)

Vanaf woensdag 26 januari 2022 kunnen ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken tot 22 uur weer open, wel onder voorwaarden. Ook winkels mogen tot 22 uur open. Ook mogen er weer sportwedstrijden buiten eigen clubverband plaatsvinden, met publiek. Ook geldt er een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Algemene maatregelen en adviezen

 • Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
 • Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar)geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als je zit, het mondkapje af kan.
 • Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.
 • In alle publieke binnenruimtes, zoals horecatheater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een coronatoegangsbewijsis verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Op sportlocaties geldt het coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar.
 • Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte.
 • Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor sportevenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.
 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.
 • Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.
 • Het thuiswerkadviesis: werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Bekijk het korte overzicht van alle basisregels, maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen.

Quarantaine

Het quarantaineadvies verandert.

Je hoeft niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als je

 • geen klachten hebt

EN:

 • een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat; OF
 • een mbo- of ho-student onder de 18 jaar bent; OF
 • in overleg met je werkgever hebt afgestemd dat je een werknemer in een essentieel bedrijfsproces bent en dat je voldoet aan de voorwaardenOF
 • langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad OF
 • korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor iedereen met klachten blijft gelden:

 • Blijf thuis en doe direct een zelftest.
 • Bij een positieve uitslag van de zelftest laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD.
 • Bij een positieve uitslag van de zelftest ga je thuis in isolatie.
 • In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Kijk voor de actuele quarantaineregels in de Quarantainecheck. In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, kan de informatievoorziening van het RIVM en de GGD hier nog van afwijken.

Fraude e-mail steunmaatregelen (25-1-2022)

Nederland gaat in lockdown – steunpakket activeren.

LET OP: er is op dit moment een valse e-mail in omloop met als onderwerp: Nederland gaat in lockdown. De e-mail zegt dat het kabinet steunmaatregelen biedt voor ondernemers, bedrijven, zzp’ers, culturelere instellingen en sportorganisaties die door de maatregelen van zaterdag 18 december zijn getroffen. Om te weten welk steunpakket het kabinet t/m het tweede kwartaal van 2022 biedt moet je klikken op ‘Steunpakket activeren’. NIET doen dus!

Deze valse e-mails, die ook zijn verzonden voor het 1e kwartaal van 2022, zijn gemeld bij de Fraudehelpdesk.
Zie: https://www.fraudehelpdesk.nl/valse-email/nederland-gaat-in-lockdown/

Correctie Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (17-1-2022)

Een oplettende ondernemer maakte ons erop attent dat wij in de update van 21 december jl. ten onrechte hebben gemeld dat de (jaar)omzetverliesdrempel niet zal worden ingevoerd voor NOW-5. Volgens de brief van 21 december jl. die de ministers aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, staat vermeld, dat de (jaar)omzetverliesdrempel in ieder geval niet zal worden ingevoerd in NOW-6 (NOW-5 wordt niet genoemd in de brief).

Aanpassingen steunmaatregelen? (14-1-2022)

Tijdens de persconferentie zei premier Rutte dat het kabinet zich verder gaat buigen over de steunmaatregelen voor ondernemers. De huidige steunmaatregelen zijn verlengd t/m maart 2022. Voor ondernemers die langdurig de deuren verplicht moeten sluiten wordt de ‘diepte van de ellende’ steeds erger, nu de coronacrisis zo lang duurt. Premier Rutte wil daarom samen met de bedrijven de problemen in kaart brengen. Ook de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zullen meedenken, zoals ook de Belastingdienst.

Wanneer het kabinet met nieuwe of aanvullende steunmaatregelen komt, kon de premier niet zeggen.

Update Cultuursector (14-1-2022)

Sporten: versoepeling regels n.a.v. de persconferentie van 14 januari 2022.

Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend. Wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder gelden er voorwaarden onder andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Spelregels voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Je moet je aan de basisregelshouden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde krachten als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Zwemles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals.
 • Sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie.

Wat zijn sportlocaties?

Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan, een klimhal of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de openbare weg, uitzondering hierop is een roei- of zeilboot op het water. In dat geval is de boot een sportlocatie. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is.

Uitzonderingen topsport

Topsporters zijn uitgezonderd op het verbod om alleen wedstrijden te spelen tegen teams van de eigen club.

Welke topsporters mogen wedstrijden spelen?

Onder de categorie profsporters vallen alle deelnemers binnen de topcompetities, alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier afhankelijk van zijn.

Het betreft de volgende topcompetities voor zowel mannen als vrouwen:

 • Eredivisie en eerste divisie voetbal;
 • hockey;
 • basketbal;
 • waterpolo;
 • volleybal;
 • handbal;
 • korfbal;
 • beachvolleybal;
 • honkbal;
 • softbal;
 • rugby;
 • ijshockey;
 • rolstoelbasketbal;
 • zaalvoetbal;
 • cricket;
 • badminton;
 • squash;
 • tafeltennis;
 • marathonschaatsen.

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status, topsportcompetities en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1.000 voetballers en ongeveer 5.000 topsporters uit overige sporten.

Hulp bij betalen lidmaatschap sportclub kinderen tot 18 jaar

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Basisregels voor thuis en werk (14-1-2022)

N.a.v. de persconferentie van 14 januari 2022 gelden de volgende regels.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je toch de deur uit? Beperk dan je contacten en houd afstand.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten en overige nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als ze korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Doe de Quarantainecheckals u twijfelt.
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuisniet meer dan 4 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar).
 • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Ontvang  je bezoek of ga je op bezoek, doe dan vooraf een zelftest.
 • Mensen vanaf 70 jaarwordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen. En houd 1,5 meter afstand, ook van hen.
 • Buitenshuis geldt een maximum groepsgrootte van 4 personen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld in de stationshal, een winkelcentrum of op het strand. Er geldt een uitzondering voor mensen die op 1 adres wonen.

Persconferentie Mark Rutte en Ernst Kuipers (14-1-2022)

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 mogen winkels, sportclubs en muziekscholen weer open. Ook de contactberoepen, zoals kappers, schoonheidssalons, nagelstudio’s en sekswerkers kunnen weer aan de slag. Het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs mag ook weer worden hervat. Op dinsdag 25 januari a.s. besluit het kabinet of er meer open kan, zoals horeca, en de cultuur- en evenementen sector.

Winkels open zonder afspraak

De niet essentiële winkels, zoals boekwinkels en kledingwinkels, mogen dagelijks open van 05.00 tot 17.00 uur, zonder dat een afspraak verplicht is. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Er geldt een bezoekersnorm die o.a. gebaseerd is op de grootte van de winkel en die neerkomt op: één persoon per 5 m2. In de winkel zijn mondkapjes verplicht en gelden de hygiënemaatregelen.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen, opticiens en groothandels mogen open van 05.00 tot 20.00 uur.

Contactberoepen

Kappers, schoonheidssalons, nagelstudio’s, sekswerkers en andere contactberoepen mogen hun deuren weer openen, ook tot 17.00 uur. Het dragen van een mondkapje is zowel voor jou als ondernemer als voor de klant verplicht. Als het om een behandeling van het gezicht gaat, dan mag de klant het mondkapje afdoen. Je kunt als ondernemer eigen huisregels opstellen.

Onderwijs

Het fysiek onderwijs in het mbo en het hoger onderwijs mag ook weer worden hervat. Volgens het OMT is dat verantwoord, terwijl het fysieke onderwijs ook van groot belang wordt geacht voor de mentale gezondheid en ontwikkelingen van jongeren.

 • Mondkapjes binnen en buiten de les- en collegezalen zijn verplicht.
 • De maximale groepsgrootte is 75 studenten, behalve bij tentamens en examens.
 • Ook blijft het dringende advies gelden om preventief en bij klachten zelftesten te gebruiken. Deze zijn voor studenten en docenten gratis en kunnen bij de onderwijsinstelling worden aangevraagd of via: www.zelftestonderwijs.nl
 • De hygiëne maatregelen moeten worden aangehouden, als ook de quarantaine richtlijnen.
 • Ook moeten er looproutes in de gebouwen worden gevolgd, zodat het contact beperkt blijft.
 • De ventilatie moet optimaal zijn.

In het primair en voortgezet onderwijs blijven de nu geldende maatregelen van kracht, zoals twee keer in de week een zelftest voor leerlingen in groep 6, 7 en 8, leerlingen het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel. Ook hier zijn mondkapjes in de gangen verplicht, maar niet in de klas.

Deze versoepelingen gaan morgen in, maar de onderwijsinstellingen krijgen t/m volgende de tijd om de onderwijsprogramma’s in te regelen.

De subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) wordt met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april 2022 via de gemeente subsidie aanvragen.

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.

Soorten mondkapjes

Het advies is om geen stoffen of eigen gemaakte mondkapjes meer te dragen. Je kunt beter wegwerpmondkapjes gebruiken die je kunt kopen bij supermarkten en drogisterijen. Het mondkapje dat zowel de neus, mond en kin bedekt heeft de voorkeur.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid raad de overheid aan om een medisch mondkapje van minimaal type II te dragen. Type II en type II-R houden de druppels tegen die vrijkomen naar anderen als je ademt, praat of zingt. Ook houden type II en type II-R druppels tot een bepaalde grootte tegen die je zelf inademt. Daardoor ben je ook als drager beter beschermd tegen het virus. Op de website van de RIVM kun je informatie vinden over de verschillende mondkapjes, zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes

Reizen

 • Reizen binnen Nederland: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 • Reizen naar het buitenland: op vakantie gaan kan. Hou ook op je vakantieadres altijd aan de geldende regels. Ga je op vakantie naar het buitenland? Houd je aan de lokale regels en volg de inreisvoorwaarden. En controleer het reisadviesop www.wijsopreis.nl.

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Het quarantaine advies voor mensen met bepaalde beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt. Lees meer over In quarantaine of in isolatie door corona en testadvies.

Overige maatregelen

Per 15 januari gelden deze maatregelen:

 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.
 • Ontvang thuisniet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.
 • Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.
 • Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.
 • Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.
 • Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur.
 • Voor onder andere tankstations, apotheken, rijscholen, de notaris of advocaat gelden reguliere openingstijden.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.

Vrijdag 14 januari a.s. persconferentie (11-1-2022)

Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was gisterenavond sceptisch over het loslaten van de lockdown. Hij gaf aan dat er weinig ruimte is om te versoepelen, omdat het aantal besmettingen hoog is. De bedrijven die verplicht zijn gesloten, dringen aan op versoepelingen. De nood is hoog, volgens de brancheorganisaties van o.a. de horeca, de winkels en de sportclubs. Zij zien mogelijkheden de bedrijven te openen met gepaste maatregelen.

Het Outbreak Management Team bespreekt woensdag de laatste verwachtingen van het RIVM. Donderdag is er vervolgens Catshuis-overleg met de betrokken ministers. Vrijdag zal het kabinet een besluit nemen en zullen Mark Rutte en Ernst Kuipers een persconferentie geven.

14 januari verlenging lockdown? (7-1-2022)

Vandaag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bij elkaar. Het kabinet zal een nieuw advies krijgen. De komende week zal het kabinet beslissen of de lockdown zal worden verlengd en wat er moet gebeuren met de coronamaatregelen.

Het virus, de omikronvariant, verspreidt zich momenteel erg snel. Het aantal besmettingen neemt dan ook weer enorm toe. Het aantal ziekenhuisopnames zal naar verwachting ook stijgen volgens de modelberekeningen. Alleen lijkt het erop dat je minder ernstig ziek wordt van de omikronvariant.

Zowel Horeca Nederland als verschillende brancheorganisatie INretail (winkeliers), ANKO (kappers), VES (Vereniging Exclusieve Sportcentra) luiden de noodklok. Zij zien enorme schade en problemen bij de ondernemers, terwijl zij ook mogelijkheden zien de bedrijven te openen met strenge coronamaatregelen.

De Tweede Kamer zal maandag 17 januari a.s. de wetsvoorstellen bespreken over het 2G-beleid (alleen toegang voor mensen die recent besmet waren of gevaccineerd zijn) en de uitbreiding van de coronapas. Ook 3G-beleid (waarbij mensen ook met bewijs van een negatieve test toegang kunnen krijgen) zal worden besproken.