Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), wat het de Tozo opvolgde. De reguliere Bbz-regeling gaat vanaf 1 april 2022 weer gelden en deze regeling zal zonder tijdelijke wijzigingen weer worden uitgevoerd.