Laatste update: 03-06-2022, 17:15 uur

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij en je naasten gezond blijven.

De onzekerheid en eventuele financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel hopen wij met deze website duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen jij met je bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk zijn. Wij raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast raden we je aan om contact op te nemen met je financieel adviseur (financieel planner/administratiekantoor/accountant). Die weet wat er speelt in je bedrijf, en die kan je ook verder helpen en ondersteunen met de aanvragen.

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) (17-6-2021)

Verlenging t/m 31 december 2021 en uitbreiding redenen. Kredieten vanaf 1,5 tot 150 miljoen euro kunnen worden aangevraagd, niet alleen om rekeningen te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. Ook voor het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn kan de regeling worden gebruikt. De kredieten kunnen worden aangevraagd bij geaccrediteerde banken. Voor meer informatie zie www.rvo.nl.

Voor vragen, mail dan naar go@rvo.nl.

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) (17-6-2021)

Verlenging t/m 31 december 2021 en uitbreiding redenen.
De Borgstelling MKB Corona is verlengd t/m 31 december 2021. Kredieten tot 1,5 miljoen euro kunnen worden aangevraagd, niet alleen om rekeningen te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. Ook voor het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn kan de regeling worden gebruikt. De kredieten kunnen worden aangevraagd bij geaccrediteerde banken en bij 22 non-bancaire financiers. Financiers kunnen voor kredieten tot 250.000 euro een geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen, waardoor je sneller uitsluitsel kunt krijgen over je kredietaanvraag. Voor meer informatie zie www.rvo.nl. Voor vragen, mail dan naar info.bmkb@rvo.nl

Update Klein Krediet Corona (KKC) (17-6-2021)

Verlenging t/m 31 december 2021 en uitbreiding redenen.
De KKC-regeling is verlengd t/m 31 december 2021. Kredieten tot 50.000 euro kunnen worden aangevraagd, niet alleen om rekeningen te betalen, maar ook om te investeren in nieuwe apparatuur of om voorraden aan te vullen. Ook voor het terugbrengen van leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn kan de regeling worden gebruikt. De kredieten kunnen worden aangevraagd bij geaccrediteerde banken en bij 22 non-bancaire financiers. Financiers kunnen een geautomatiseerde kredietbeoordeling toepassen, waardoor je sneller uitsluitsel kunt krijgen over je kredietaanvraag. Voor meer informatie zie www.rvo.nl. Voor vragen, mail dan naar: kkc@rvo.nl

Mogelijk eerder versoepelingen (15-6-2021)

Volgens de NOS melden bronnen dat demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aanstaande vrijdag waarschijnlijk een persconferentie geven waarin de versoepelingen naar voren worden gehaald.

Het zou gaan om de volgende versoepelingen:

 • Meer gasten in restaurants tot 100 personen
 • Toestaan van sportwedstrijden
 • Horeca open tot middernacht
 • Meer bezoek voor musea en bioscopen
 • Discotheken en nachtclubs open (met toegangstesten)
 • Maximaal aantal personen thuis van 4 naar 8

Zodra het kabinet het besluit genomen heeft zullen wij dit publiceren.

Update Zorgverleners (15-6-2021)

Loketten aanvragen zorgbonus 2021 open
Vandaag vanaf 9.00 uur zijn de loketten geopend voor het aanvragen van de zorgbonus. DUS-I open het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen ook vanaf vandaag terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli a.s. om 18.00 uur.

Regeling
Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de WMO 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Voorwaarde is dat de zorgprofessional in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen. De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus zich ervan dient te vergewissen dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt. Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Handreiking
als zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe je de zorgbonus kunt aanvragen, staat beschreven in een handreiking:

Update Evenementen (11-6-2021)

Vanaf 30 juni a.s. kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Het kabinet heeft op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen besloten om de routekaart hiervoor aan te passen. Meerdaagse evenementen met overnachting(en) zijn vanaf eind juli a.s. ook weer mogelijk. Daarbij gelden extra voorwaarden zoals tussentijds testen. Het kabinet is voornemens om de verruiming naar 100% van de bezoekerscapaciteit en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangsbewijzen vanaf stap 4 ook voor andere sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en professionele sportwedstrijden te laten gelden.

Vanaf 29 juli ook meerdaagse evenementen
De eerste 4 weken, tot 28 juli a.s., zijn evenementen van maximaal 24 uur mogelijk en geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag. Een overnachting is toegestaan als dat binnen het tijdvak van 24 uur valt. Na vier weken, als er nog meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers naar verwachting verder zijn gedaald, vervallen deze beperkingen en zijn meerdaagse evenementen met overnachting(en) ook weer mogelijk. Met de huidige planning is dit vanaf 29 juli a.s.. Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen. Het kabinet is met de sector in gesprek over een mogelijke praktische invulling hiervan.

Zonder toegangsbewijzen
Tot slot bekijkt het kabinet bij de besluitvorming over stap 4 of het op basis van de besmettingscijfers verantwoord is om zonder toegangsbewijzen niet langer een absoluut maximum aantal personen per ruimte of zaal te hanteren. Dan zou vanaf stap 4 een maximale capaciteit van 100% van de capaciteit op 1,5 meter gelden, in plaats van het maximum van 100 personen dat nu nog in de routekaart is opgenomen. Daarmee komt het kabinet met name tegemoet aan locaties met capaciteit op 1,5 meter die (veel) hoger is dan 100 personen. Voor vrij toegankelijke evenementen met een doorstroom van publiek, zoals kermissen, geldt dat er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter oppervlakte toegestaan is.

Druk op de hulpdiensten
Tijdens de coronacrisis hebben de politie en hulpdiensten fors extra inzet moeten plegen. Het kabinet geeft aan dat er in de komende periode ruimte moet zijn voor training, opleidingen en verlof. Dat betekent dat nu de samenleving heropent verstandig om moet worden gegaan met de beschikbare capaciteit van politie en hulpdiensten. Burgemeesters, Openbaar Ministerie en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om de inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Het kabinet onderschrijft deze afwegingen volledig. Organisatoren zullen daarbij meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

Update Zorgverleners (11-6-2021)

Verlenging COZO
Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling ‘Coronabanen in de Zorg’ (COZO) te verlengen t/m 31 december 2021. De reden is dat het afgelopen jaar veel gevraagd heeft van zorgprofessionals, terwijl de komende periode in het teken staat van inhaalzorg en het herstel van zorgprofessionals.

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor het tweede tijdvak stelt het ministerie van VWS hiervoor € 40 miljoen beschikbaar.

Coronabanen zijn een initiatief van het kabinet om de cruciale sectoren zorg, onderwijs en handhaving & toezicht te ondersteunen tijdens de coronapandemie. Zorgorganisaties hebben tot nu toe voor 3.740 coronabanen subsidie aangevraagd. Daarvan volgen 947 mensen een zorg- of welzijnsopleiding, wat hen klaarstoomt voor duurzaam werk in de zorg.

Aanvragen voor het tweede tijdvak van de subsidieregeling coronabanen in de zorg kunnen worden ingediend van 14 juni 2021 09.00 uur tot en met 25 juni 17.00 uur.

Meer informatie over de subsidie en het aanvragen van de subsidie: subsidie coronabanen in de zorg.

De gepubliceerde subsidieregeling is hier te vinden: publicatie subsidieregeling.

Update reizen Coronapaspoort (10-6-2021)

Coronapaspoort
Het Europees Parlement geeft groen licht voor het coronapaspoort, het zogenaamde ‘Digital Covid Certificate’. De lidstaten moeten er zelf voor zorgen dat de reispas voor 1 juli a.s. wordt ingevoerd. Het coronapaspoort is dan voor 12 maanden geldig.

Door het coronapaspoort moet je zonder beperkingen naar andere landen binnen de EU kunnen reizen. Je krijgt het digitale coronapaspoort als je bent gevaccineerd, recent corona hebt  gehad of een negatieve coronatest hebt afgelegd. De pas zal gratis te krijgen zijn en kan behalve digitaal, ook in papieren vorm gebruikt worden.

Update reizen (10-6-2021)

Correctie Noorwegen
Het reisadvies naar Noorwegen is toch weer aangepast naar code oranje. Dit komt omdat er een inreisverbod geldt. Vandaar het advies om alleen naar Noorwegen te reizen als je reis on der Noorse uitzonderingen valt. Noorwegen heeft strenge inreismaatregelen en toeristen uit Nederland zijn niet welkom. Alleen inwoners van Noorwegen worden toegelaten.

Als je vanaf vandaag vanuit Noorwegen terug naar Nederland reist, hoef je niet in (thuis)quarantaine. Ook hoef je geen negatieve PCR-test te overleggen.

Update reizen (9-6-2021)

Vanaf 10 juni a.s. verandert het reisadvies voor acht Europese landen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het gaat om: Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen (m.u.v. enkele regio’s), Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië.
Kijk voor alle reisadviezen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Terugkomst Nederland
Deze aanpassing betekent dat je als reiziger naar deze landen bij terugkomst naar Nederland geen negatieve test meer hoeft te laten zien, en niet meer in quarantaine hoeft te gaan. Tegelijk is én blijft het belangrijk dat jij je heel goed voorbereidt op de reis en je ook tijdens je verblijf en bij terugkeer op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan snel veranderen.

Bovendien kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-verplichting. Het is daarom raadzaam het hele reisadvies te lezen en niet af te gaan op alleen de kleurcode.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (9-6-2021)

Administratieve lastenverlichting controle NOW
De administratieve lasten bij controle van de NOW-regeling vallen hoog uit. Demissionair minister Koolmees heeft na overleg met accountantsorganisaties, MKB-Nederland en VNO-NCW aanpassingen voorgesteld om de controle op zes punten te verlichten.

 1. Verhoging drempelbedrag: voor de NOW 3 en de NOW 4 wordt het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen verhoogd van 25.000 euro naar 40.000 euro, voor zowel het voorschotbedrag als voor het definitieve subsidiebedrag. De verwachting is dat door deze verhoging ca. 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeft aan te leveren. De bovengrens van 125.000 euro blijft ongewijzigd. De grens voor een accountantsverklaring bij het voorschotbedrag voor de NOW 1 en de NOW 2 ligt op 100.000 euro. Voor de NOW 3 en de NOW 4 geldt nu één uniforme grens voor de derdenverklaring: van 40.000 tot 125.000 euro, waardoor het drempelbedrag voor de accountantsverklaring zal worden verhoogd naar 125.000 euro voor de NOW 3 en de NOW 4.
 2. Beperking controlewerkzaamheden: veel bedrijven schakelen een deskundige derde in voor de NOW-aanvraag. Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een administratiekantoor of een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht.
 3. Controle NOW 3 en NOW 4 als ware het één opdracht: op dit moment is per tranche een aparte opdracht vereist. Per NOW-periode moeten bepaalde voorwaarden worden getoetst. Voor deze controlewerkzaamheden worden aparte dossiers aangelegd voor de controlewerkzaamheden. Voor NOW 3 en NOW 4 kan de accountant de controle voor NOW 3 en NOW 4 samenvoegen, tot één controle.
 4. Aanpassing standaarden NOW: de accountantsorganisatie NBA heeft voor de controle van de NOW een aparte standaard ontwikkeld, de Standaard 3900N. Deze zal worden aangepast zodat handelingen kunnen worden samengevoegd en minder aparte handelingen noodzakelijk zijn.
 5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant: bij controle van de omzet kan gebruik worden gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant, waardoor de accountant van de werkmaatschappij, niet zelf de controle van de omzet van de groep hoeft uit te voeren.
 6. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau: voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Deze zwaardere controle ziet op de aanvullende voorwaarden bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau. Zeker voor kleinere ondernemingen kan dit leiden tot hoge administratieve lasten. Deze verlichting ziet op bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan 375.000 euro in welk geval de controle wordt verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te gaan vragen. Deze aanpassing scheelt aanzienlijk in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant en wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW3 en de NOW4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.

 

Update reizen (7-6-2021)

Vergoeding kosten testen juli en augustus 2021
Als je naar het buitenland wilt reizen, dan kan het land van bestemming bepaalde eisen stellen om besmetting van het coronavirus te voorkomen. In sommige gevallen is een coronatest verplicht en wordt er een verklaring gevraagd met een negatief testresultaat. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de kosten van de coronatesten voor reizigers die in juli en augustus a.s. vanuit Nederland naar het buitenland vertrekken, volledig vergoedt. De vergoeding is bedoeld voor mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn en die zich deze zomer, voorafgaand aan de reis, laten testen om daarmee een Europees digitaal Covid certificaat te krijgen. Met dit certificaat is het mogelijk om binnen Europa te reizen.

Het kabinet geeft aan dat aan de uitvoering behoorlijke risico’s kleven, gezien de korte tijd die resteert om de wens uit te voeren. Vandaar dat het kabinet de Tweede Kamer een terugkoppeling heeft gegeven van de risico’s. Financieel wordt verwacht dat er 350 miljoen euro mee gemoeid is. Vandaar dat het kabinet ernstige twijfels heeft over de haalbaarheid en de rechtmatigheid van de uitvoering van de vergoeding.

Update Cultuursector (7-6-2021)

Verdeling 15 miljoen euro bruine vloot
In november jl. heeft het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van scheepseigenaren die beroepsmatig historische schepen exploiteren. De regeling voor de bruine vloot zal aan het einde van juni a.s. worden opengesteld.

Voorwaarden

 • Mkb-ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK met de SBI-codes 5010 (zeevaart), 5030 (binnenvaart) en 9103 (monumenten zorg),
 • Bedrijfsmatig exploiteren van zeilschepen van 50 jaar of ouder voor het vervoeren van passagiers.
 • Ondernemers, die dezelfde activiteiten uitvoeren, maar een andere SBI-code hebben, kunnen via een hardheidsclausule in de regeling toegang krijgen tot deze regeling.
 • Van deze regeling kan geen gebruik worden gemaakt door ondernemers die een ander historisch schip exploiteren zoals bijvoorbeeld stoomboten en motorboten. Voor deze ondernemers staat de TVL open.
 • Minimaal omzetverlies 30% periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.
 • Minimaal 1.000 euro vaste lasten per maand.
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling, ontvangen subsidie op basis van een subsidiepercentage van 50%.
 • De subsidie wordt als volgt berekend: Referentieomzet 2019 x percentage omzetverlies 2020 x vaste lasten percentage van 43% + variabele lasten percentage van 30%=73% x subsidiepercentage van 50%. De percentages zijn zo bepaald dat een ondernemer ook met samenloop TOGS en TVL geen overcompensatie ontvangt.
 • Voor de ondernemers zal op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rekentool beschikbaar komen.
 • Het maximumbedrag van deze subsidie is 124.999 euro.
 • De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Op dit moment treft RVO de voorbereidingen voor het openstellen van deze regeling. De staatssecretaris verwacht dat deze regeling eind juni 2021 open kan.
 • De regeling zal gebruik maken van het de-minimiskader, wat betekent dat de ondernemers moeten verklaren over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan steun op grond van dit steunkader te hebben ontvangen.
 • Vanwege het feit dat het gaat om een subsidie over 2020 zal de subsidie direct worden vastgesteld.

Update reizen (1-6-2021)

Vanaf vandaag geldt voor geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico een quarantaineplicht en een verplichte negatieve NAAT(PCR)-testuitslag. Ook moeten zij een quarantaineverklaring bij zich hebben. Reizigers uit landen waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen, moeten daar bovenop bij vertrek een negatieve sneltest laten zien. Met deze combinatie van maatregelen zal het kabinet op basis van het OMT-advies de vliegverboden, die lopen tot 1 juni, niet verlengen.

Voor reizigers uit landen waarvoor het vliegverbod vandaag afloopt is nog steeds het EU-inreisverbod van kracht. Dit zijn reizigers uit landen in Zuid- en Midden-Amerika, India en Zuid-Afrika. Zij mogen de Europese Unie en dus Nederland alleen inreizen als ze hiervoor zijn uitgezonderd.

Quarantaineplicht
Reizigers die uit een zeer hoog risicogebied komen, gaan bij aankomst in Nederland tien dagen verplicht in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort als na de vijfde dag negatief wordt getest. Deze verplichting geldt voor ieder type vervoer. Voor reizigers uit oranje landen met een hoog risico geldt een verplichte NAAT(PCR)-test, ook voor automobilisten, en een dringend advies om in quarantaine te gaan.

Bekijk de lijst van landen met een zeer hoog risico.
Bekijk de lijst van landen met een zorgwekkende virusvariant.

Update cultuursector (28-5-2021)

Musea, theaters, bioscopen en concertzalen weer open voor publiek
Vanaf zaterdag 5 juni a.s. kan iedereen weer live genieten van een tentoonstelling, een theatervoorstelling, een concert of een film. Met het zetten van stap 3 in het openingsplan kunnen culturele instellingen hun deuren weer gedeeltelijk openen voor het publiek.

Voor doorstroomlocaties zoals musea en monumenten geldt dat er 1 bezoeker per 10 vierkante meter naar binnen mag. Culturele instellingen zoals theaters, bioscopen en concertzalen mogen open voor maximaal 50 bezoekers per ruimte. Voor zalen met meer dan 1.000 plaatsen geldt geen maximum van 50 bezoekers. Deze zalen mogen maximaal 250 bezoekers per ruimte ontvangen. Daarnaast zijn met de inzet van toegangstesten ruimere bezoekersaantallen mogelijk.

Voorwaarden
Belangrijke voorwaarde is dat in theaterzalen, concertzalen en bioscopen het publiek een vaste plaats heeft. Verder gelden als voorwaarden verplichte reservering voor maximaal 4 personen (nu mag je nog maar voor 2 personen reserveren) met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Daarnaast geldt registratie en een gezondheidscheck vooraf, mondkapjes tijdens het lopen en werken met gecontroleerde in- en uitstroom. Ook de horeca in doorstroomlocaties en theaters is dan weer open volgens de geldende regels.

Kunst- en cultuurbeoefening voor volwassenen
Vanaf 5 juni a.s. zijn groepslessen en repetities weer toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen per binnenruimte.

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (28-5-2021)

Tijdens de persconferentie van vanavond kondigde het kabinet stap 3 aan van het openingsplan per zaterdag 5 juni a.s. De meeste locaties kunnen dan weer onder voorwaarden open. De basisregels blijven gelden, d.w.z. 1,5 meter afstand, handen wassen en testen bij klachten.

Derde stap openingsplan per 5 juni 2021
Op 5 juni worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen en de basisregels blijven gelden voor iedereen.

Thuisbezoek naar 4 personen
Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 4 mensen per dag. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Groepsgrootte buiten 4 personen
De maximale groepsgrootte gaat naar 4 personen. Dit betekent dat iemand met 3 anderen buiten samen mag zijn. Of met 3 anderen een activiteit kan doen. Wel op 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Thuiswerken
Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing  zijn wel weer toegestaan.

Grote zalen 
Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten. Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.

Culturele instellingen 
Musea en monumenten mogen binnen weer open. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Ook bioscopen, filmhuizen, poppodia en theaters kunnen weer open onder voorwaarden zoals reserveren, een gezondheidscheck, en vaste zitplaatsen. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen van eenzelfde huishouden. Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Voor musea geldt dat er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig mag zijn. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met een capaciteit van 1000 vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen maximaal 250 personen op 1,5 meter zitten. Dit is exclusief personeel.

Kunst en cultuur
In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren. Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan. Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent. Publiek is niet toegestaan. De overige voorwaarden voor zingen, toneelspelen, dansen en muziek maken blijven gelden

Recreatie
De binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen ook open. Zoals reptielenverblijven of overdekte attracties. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open. Hierbij geldt maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter of maximaal 50 personen per ruimte op 1,5 meter afstand. Wat er geldt is afhankelijk van de aard van de activiteit. Dus of men zich verplaatst of grotendeels zit. Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 4 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. Bezoekers dragen binnen een mondkapje.

Sporten
Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Horeca
Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor  kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal 50 personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van 2 shifts per avond per tafel.  Zelfbediening is niet toegestaan. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is ook niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Alcoholverkoop en coffeeshops
Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur. Afhalen bij coffeeshops kan tot 22.00 uur. Dit was 20.00 uur.

Winkels
Alle winkels gaan weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Ook mogen er meer mensen in een winkel: 1 per 10 vierkante meter.

Coronatoegangsbewijzen: 1,5 meter de norm in plaats van maximaal aantal
Het kabinet heeft besloten om bij stap 3 coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Horeca, culturele instellingen en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ze op een veilige manier voor meer mensen hun deuren openen. Zo mogen theaters of restaurants die geen gebruik maken van toegangsbewijzen maximaal 50 mensen binnen ontvangen. Als zij wél gebruikmaken van toegangsbewijzen, mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen terwijl iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter, zowel binnen als buiten, zijn ook weer mogelijk. Natuurlijk onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning.

Kijk op Rijksoverheid.nl/testenvoortoegang voor meer informatie.

Vervolgstappen openingsplan
Het openingsplan is aangepast. Er wordt één grote stap 4 gezet. Deze vierde stap in het openingsplan staat nu op 30 juni a.s. gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals festivals, concerten en kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit geldt ook voor dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt. Welke maatregelen dan verder nog worden losgelaten, is te zien in dit overzicht van het openingsplan.

De laatste, vijfde stap, het loslaten van de basisregels, het opheffen van de laatste beperkingen en het stoppen met toegangsbewijzen, kan pas worden genomen als het aantal besmettingen en de instroom in het ziekenhuis dit toelaat.

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (28-5-2021)

Vanaf 31 mei a.s. geopend voor startende ondernemers.

Heb je tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 je bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan kun je vanaf 31 mei a.s. een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van je vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 een aanvraag doen. Het maximale subsidiebedrag is €124.999. De kosten van deze regeling zijn geraamd op 90 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal van dit jaar kunnen startende ondernemers gebruik gaan maken van de algemene TVL-regeling.

Startende ondernemers
Startende ondernemers konden vaak beperkt of geen gebruik maken van de reguliere TVL-regeling, omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken, of omdat zij startten na 15 maart 2020 en daardoor niet in aanmerking kwamen voor steun. Met de TVL voor startende ondernemers wordt gekeken naar het derde kwartaal van 2020. Dit was voor veel ondernemers een relatief goed kwartaal omdat er minder beperkende maatregelen waren dan andere kwartalen sinds het begin van de coronacrisis.

Voorwaarden
De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers zijn grotendeels hetzelfde als van de algemene TVL-regeling. Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies, 1.500 euro vaste lasten per kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres kunnen een aanvraag doen voor steun. Het subsidiepercentage blijft 85%, zoals ook voor de TVL van het eerste kwartaal het geval was. Het maximale subsidiebedrag voor het eerste kwartaal is €124.999. Bij een subsidiebedrag vanaf €25.000 is een verklaring van een deskundige derde nodig, zoals een boekhouder of accountant.

Startende ondernemingen die deel uitmaken van een groep van twee of meer ondernemingen komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Zij worden niet als starter gezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor dochterondernemingen, werkmaatschappijen of een nieuw filiaal onder een aparte BV.

Tweede kwartaal van 2021
De TVL voor startende ondernemers wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de algemene TVL-regeling opgenomen. Alle ondernemers kunnen dan uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Waar kun je terecht?
De TVL voor startende ondernemers is geopend van 31 mei, 09.00 uur tot 12 juli 2021, 17.00 uur. Kom je voor de regeling in aanmerking, dan kun je  een aanvraag indienen op de website van RVO: www.rvo.nl/startende-ondernemingen. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021.

Update Baangerelateerde investeringskorting (BIK) (28-5-2021)

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Eind vorig jaar is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet.

Uit informeel overleg blijkt dat de Commissie niet op voorhand voldoende zekerheid kan geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft naar verschillende opties gekeken om dit op te lossen, maar dit zou de onzekerheid voor ondernemers niet snel genoeg wegnemen. Met als risico dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie.

Update Cultuursector (28-5-2021)

Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021, in afgebouwde vorm, voortgezet. Beoogd wordt om de culturele infrastructuur overeind te houden en banen te behouden. Onder andere door culturele en creatieve zelfstandigen te ondersteunen in een sector die onvoldoende goed door generieke regelingen bereikt wordt. Voor Q3 wordt 45 miljoen euro vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in Q3 voortgezet met een bedrag van 25,75 miljoen euro aan onderuitputting uit eerdere steunpakketten.

Verlenging steunpakket sportsector
Met de huidige sectorspecifieke steunmaatregelen wordt de sportsector het eerste halfjaar van 2021 financieel gesteund. Bij de te verwachten heropening van Nederland in de komende periode zal ook de sportsector verder geopend worden. De steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal verlengd worden, waarbij in de inhoudelijke invulling rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke geldende versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. De regelingen uit dit pakket zijn erop gericht om die infrastructuur zoveel mogelijk in stand te houden. Met het steunpakket wordt de infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen ondersteund. Zoals ook in de voorgaande periode trekt het kabinet hierin samen op met de sportsector, zodat de regelingen en mogelijke versoepelingen goed aansluiten bij de veelvormige praktijk die kenmerkend is voor de sector. Ook voor deze periode zal het kabinet  continu de effecten van de steun evalueren.

Dierentuinen
Het kabinet verlengt de steunmaatregel voor dierentuinen en trekt daarvoor additioneel maximaal 42,5 miljoen euro uit voor Q2 2021. Dierentuinen zijn sinds 15 december jl. wederom gesloten. Om deze reden treft het kabinet aanvullend op de eerdere steunmaatregelen, een reservering op de Aanvullende Post om dierenwelzijn te waarborgen. De meeste dierentuinen mogen vanaf 19 mei 2021 (gedeeltelijk open). Het definitieve subsidiebedrag wordt hiervoor gecorrigeerd.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (28-5-2021)

TVL-subsidie wordt uitgezonderd van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4.
Er is veel onbegrip over de vaststellingsberekening van de NOW, terwijl (de hoogte van) de terugvordering voor veel ondernemers als een verrassing komt. Het kabinet heeft naar mogelijkheden gezocht om te kijken wat er aan de terugvordering kan worden gedaan. Om tegemoet te komen aan de bezwaren en de regeling zelf uitvoerbaar te houden heeft het kabinet ervoor gekozen om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW te rekenen. Door de TVL uit te zonderen van het omzetbegrip wordt de relevante omzet voor de NOW verlaagd, waardoor een hoger recht op NOW-subsidie ontstaat. Hierdoor wordt de solvabiliteitspositie van je bedrijf verbeterd.

Vanaf NOW 3
Deze aanpassing kan niet met terugwerkende kracht worden geregeld vanaf NOW 1, maar wel vanaf NOW 3. De vaststelling van NOW 3 kun je vanaf het najaar 2021 aanvragen tot medio 2022. Voor de aanvraag van het subsidievoorschot van de NOW 4 (derde kwartaal 2021) en eventueel ook nog voor de derde tranche van NOW 3 (die ziet op het tweede kwartaal van 2021) kun je als werkgever bij het verwachte omzetverlies rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.