De subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO) wordt opnieuw opgestart. De verwachting is dat de nieuwe subsidieregels eind juni a.s. gepubliceerd worden. Vanaf dat moment kunnen de zorgorganisaties weer aanspraak maken op de COZO voor 2022.

Begin februari jl. werd de verlening van de regeling tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 20022.

Extra maatregelen
Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit
  • Er wordt geen voorschot voor het hele bedrag maar een gedeelte gegeven
  • Detacheerders moeten lid zijn van een brancheorganisatie
  • Detacheerders moeten een kwaliteitskeurmerk hebben.
  • Alle subsidieaanvragen boven de 125.000 euro worden gecontroleerd.
  • De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is bevoegd om extra stukken op te vragen bij de aanvrager

Coronabanen in de zorg
Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Doel van deze coronabanen is dat zorgmedewerkers ontlast worden bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Openstelling
De subsidieregeling wordt opnieuw ingericht met extra maatregelen. Vervolgens wordt de regeling voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Zodra dit plaatsgevonden heeft wordt de regeling weer opengesteld en worden eerdere aanvragers van de COZO geïnformeerd door uitvoeringsorganisatie DUS-I.