Heb je tijdens de laatste sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvangen én de eigen bijdrage in deze periode doorbetaald, dan krijg je daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt op 1 mei 2022 bepaald op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens. Vandaar het verzoek van de overheid om de kindertoeslaggegevens te actualiseren voor 30 april 2022. Je kunt dan medio 2022 de uitbetaling van de tegemoetkoming verwachten.

Maak je via de gemeente gebruik van de bso, dan kun je voor de tegemoetkoming terecht bij je gemeente. Gebruik je zonder overheidsvergoeding gebruik van de bso, dan krijg je z.s.m. via www.rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming.

Extra tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang
Behoor je tot de groep ouders die een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang? Dan ontvang je een additionele tegemoetkoming. Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat jij je  kinderopvangtoeslaggegevens actualiseert voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april a.s. als de uiterlijke datum. De additionele tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op je betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl.