Update Zorgverleners (25-4-2022)

De subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO) wordt opnieuw opgestart. De verwachting is dat de nieuwe subsidieregels eind juni a.s. gepubliceerd worden. Vanaf dat moment kunnen de zorgorganisaties weer aanspraak maken op de COZO voor 2022. Begin februari jl. werd de verlening van de regeling tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de…