Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Op dit moment geldt de NOW6 (8e aanvraagperiode) voor de periode januari, februari en maart 2022. De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 14 februari t/m 13 april 2022 via www.uwv.nl. Heb je minimaal 20% omzetverlies of heb je personeel en ben je gestart tussen 1 februari 2020 tot uiterlijk 30 september 2021, dan kun je een aanvraag doen voor de 8e aanvraagperiode NOW. De tegemoetkoming in de loonkosten is voor zowel vast als flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven in Nederland die sociaal verzekerd zijn.