Vanaf dinsdag 7 juni 2022 om 9.00 uur kun je als startende ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De coronasteunregeling voor vaste lasten is bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 17.00 uur aan te vragen.

Belangrijke subsidievoorwaarden

 • De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor mkb-ondernemers. Een ondernemer kan dit met de mkb-toets controleren.
 • De startersregeling opent voor twee kwartalen tegelijk: het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
 • Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
 • Voor het eerste kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van  het derde kwartaal van 2021.
 • Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.
 • Een onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500 en maximaal € 100.000 subsidie per kwartaal.
 • De TVL voor startende ondernemers wordt verstrekt onder de zogenaamde ‘deminimis’ verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen.
  • Voor reguliere ondernemingen is dit € 200.000.
  • Voor goederenvervoerders over de weg geldt een maximum van € 100.000.
  • Voor visserij- en aquacultuurbedrijven geldt een maximum van € 30.000.
  • Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 20.000.
  • Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de deminimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen.
 • Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de TVL voor startende ondernemingen aan te kunnen vragen.

De startersregeling is belast
De deminimis verordening maakt het mogelijk om de TVL voor startende ondernemers nog te verlenen.
Het tijdelijke EU steunkader verloopt namelijk op 30 juni 2022. Wel betekent dit dat de TVL voor startende ondernemers is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl/TVL