Bedrijven in Limburg die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen een tegemoetkoming krijgen voor geleden schade die niet door verzekeraars wordt vergoed. Het kabinet heeft namelijk besloten de ‘Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts) toe te passen. Daarnaast mogen de bedrijven in Limburg de coronasteun gebruiken voor omzetverlies door wateroverlast. Hierdoor kunnen de bedrijven een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen.

De NOW- en TVL-regelingen zijn bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden/lijden door de coronacrisis. Premier Rutte heeft laten weten dat de coronasteun ook kan worden ingezet voor omzetverlies door wateroverlast. De premier adviseert om de schade die is ontstaan ‘goed in kaart te brengen, te documenteren en zo mogelijk foto’s te maken’. Dat is volgens de premier niet alleen nodig voor de verzekeraar, maar ook voor de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (Wts).