De zogenoemde Perspectiefverklaring geeft aan dat er voldoende perspectief op de arbeidsmarkt is. Met deze verklaring én de werkgeversverklaring kan een hypotheek worden aangevraagd. Voor een dergelijke aanvraag is het inkomen van belang. Om je te beschermen tegen overkreditering wordt bij iedere hypotheekaanvraag door de kredietverstrekkers de bestendigheid van je inkomen getoetst. Omdat de coronacrisis impact kan hebben op (de bestendigheid van) je inkomen, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2020 hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. Op basis van deze uitgangspunten werd de geldigheid van de werkgeversverklaring, de salarisstrook, de Perspectiefverklaring en de arbeidsmarktscan tijdelijk ingekort.

Aangezien de onzekerheden omtrent het verloop van corona zijn afgenomen, zijn deze aanvullende uitgangspunten per 15 juli 2021 komen te vervallen. De werkgeversverklaring, Perspectiefverklaring, arbeidsmarktscan en salarisstrook zijn daarom zoals voorheen, weer drie maanden geldig. Ook kunnen de geldverstrekkers per 15 juli 2021 bij hypotheekaanvragen weer op de gebruikelijke manier het bestendige inkomen bepalen.

Een Perspectiefverklaring is overigens geen garantie dat een uitzendkracht een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek de uitzendkracht kan krijgen.