Deadline vaststelling TVL Q4
Heb je een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 4e kwartaal 2020 ontvangen, dan moet je vóór 1 september a.s. je werkelijke omzet doorgeven. Dit wil de overheid weten om de definitieve TVL over Q4 2020 te kunnen bepalen.

Formulier
Als het goed is heb je van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo.nl) een e-mail gekregen met het formulier dat je moet invullen. Meestal is het formulier al gedeeltelijk ingevuld met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Als de gegevens kloppen, hoe je alleen maar akkoord te geven. Als er nog gegevens ontbreken, bijvoorbeeld de werkelijke omzetgegevens of aanvullende informatie, dan moet je die invullen.

Definitieve subsidie
Heb je het formulier teruggestuurd, dan krijg je zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. De hoogte van de definitieve TVL is afhankelijk van het werkelijke omzetverlies dat je geleden hebt. Is dit gelijk aan het geschatte bedrag? Dan krijg je de laatste 20% uitbetaald van het eerder aangegeven voorlopig bedrag. Als het omzetverlies hoger is dan werd verwacht, dan gaat de TVL ook omhoog. Is het omzetverlies lager dan je van tevoren hebt geschat, dan krijg je minder dan 20% of moet je – een deel van – het ontvangen voorschotbedrag terugbetalen.

Renteloze betalingsregeling
Als terugbetalen lastig voor je is, dan kun je een renteloze betalingsregeling aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen van TVL Q4 2020 vind je op rvo.nl.