TVL-subsidie wordt uitgezonderd van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor NOW 3 en NOW 4.
Er is veel onbegrip over de vaststellingsberekening van de NOW, terwijl (de hoogte van) de terugvordering voor veel ondernemers als een verrassing komt. Het kabinet heeft naar mogelijkheden gezocht om te kijken wat er aan de terugvordering kan worden gedaan. Om tegemoet te komen aan de bezwaren en de regeling zelf uitvoerbaar te houden heeft het kabinet ervoor gekozen om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW te rekenen. Door de TVL uit te zonderen van het omzetbegrip wordt de relevante omzet voor de NOW verlaagd, waardoor een hoger recht op NOW-subsidie ontstaat. Hierdoor wordt de solvabiliteitspositie van je bedrijf verbeterd.

Vanaf NOW 3
Deze aanpassing kan niet met terugwerkende kracht worden geregeld vanaf NOW 1, maar wel vanaf NOW 3. De vaststelling van NOW 3 kun je vanaf het najaar 2021 aanvragen tot medio 2022. Voor de aanvraag van het subsidievoorschot van de NOW 4 (derde kwartaal 2021) en eventueel ook nog voor de derde tranche van NOW 3 (die ziet op het tweede kwartaal van 2021) kun je als werkgever bij het verwachte omzetverlies rekening houden met het aangepaste omzetbegrip.