Loketten aanvragen zorgbonus 2021 open
Vandaag vanaf 9.00 uur zijn de loketten geopend voor het aanvragen van de zorgbonus. DUS-I open het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen ook vanaf vandaag terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli a.s. om 18.00 uur.

Regeling
Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de WMO 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Voorwaarde is dat de zorgprofessional in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen. De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus zich ervan dient te vergewissen dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt. Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Handreiking
als zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe je de zorgbonus kunt aanvragen, staat beschreven in een handreiking: