Verdeling 15 miljoen euro bruine vloot
In november jl. heeft het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van scheepseigenaren die beroepsmatig historische schepen exploiteren. De regeling voor de bruine vloot zal aan het einde van juni a.s. worden opengesteld.

Voorwaarden

 • Mkb-ondernemers die zijn ingeschreven bij de KvK met de SBI-codes 5010 (zeevaart), 5030 (binnenvaart) en 9103 (monumenten zorg),
 • Bedrijfsmatig exploiteren van zeilschepen van 50 jaar of ouder voor het vervoeren van passagiers.
 • Ondernemers, die dezelfde activiteiten uitvoeren, maar een andere SBI-code hebben, kunnen via een hardheidsclausule in de regeling toegang krijgen tot deze regeling.
 • Van deze regeling kan geen gebruik worden gemaakt door ondernemers die een ander historisch schip exploiteren zoals bijvoorbeeld stoomboten en motorboten. Voor deze ondernemers staat de TVL open.
 • Minimaal omzetverlies 30% periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.
 • Minimaal 1.000 euro vaste lasten per maand.
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling, ontvangen subsidie op basis van een subsidiepercentage van 50%.
 • De subsidie wordt als volgt berekend: Referentieomzet 2019 x percentage omzetverlies 2020 x vaste lasten percentage van 43% + variabele lasten percentage van 30%=73% x subsidiepercentage van 50%. De percentages zijn zo bepaald dat een ondernemer ook met samenloop TOGS en TVL geen overcompensatie ontvangt.
 • Voor de ondernemers zal op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rekentool beschikbaar komen.
 • Het maximumbedrag van deze subsidie is 124.999 euro.
 • De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Op dit moment treft RVO de voorbereidingen voor het openstellen van deze regeling. De staatssecretaris verwacht dat deze regeling eind juni 2021 open kan.
 • De regeling zal gebruik maken van het de-minimiskader, wat betekent dat de ondernemers moeten verklaren over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan steun op grond van dit steunkader te hebben ontvangen.
 • Vanwege het feit dat het gaat om een subsidie over 2020 zal de subsidie direct worden vastgesteld.