Uitstel verlengd tot 31 maart 2022.

Het kabinet had in november jl. aangegeven dat uitstel van betaling van belastingschulden op 31 januari a.s. zou afloopt. Vanwege de nieuwe lockdown heeft het kabinet besloten het uitstel van betaling van belastingen t/m 31 maart 2022 te verlengen. Dit uitstel geldt voor bepaalde belastingen die voor 1 april 2022 betaald moeten worden. Het uitstel geldt niet voor: omzetbelasting, accijnzen, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de kolenbelasting voor zover deze belastingen worden geheven met toepassing van de douanewetgeving voor de invoer.

Betalingsregeling

Het kabinet roept je op om verantwoord met deze regeling om te gaan, en er alleen langer gebruik van te maken als het echt nodig is. Voor het betalen van de opgebouwde belastingschuld geldt een betalingsregeling van 60 maanden. De aflossing moet starten per 1 oktober 2022.

Verlenging aanvragen?

Heb je nu al uitstel, dan hoef je geen actie te ondernemen om gebruik te maken van de verlenging van het uitstel. De nieuw opgebouwde belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Heb je niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis aangevraagd of heb je inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig voldaan, dan blijft tot en met 31 maart 2022 de mogelijkheid open om uitstel van betaling aan te vragen voor de betaling van hun belastingen die uiterlijk 31 maart 2022 betaald moeten zijn. Ook dan geldt dat je de opgebouwde schulden vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden mag aflossen, tenzij de betalingsproblemen niet door de coronacrisis komen, dan krijg je geen uitstel en moet je de belastingschuld op tijd betalen.

Motorrijtuigenbelasting

Het uitstel van betaling vanwege de coronacrisis geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting. Sinds 1 januari 2022 kan eenvoudig telefonisch (of schriftelijk) een betalingsregeling voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting aangevraagd worden.