Update Zorgverleners (25-4-2022)

De subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO) wordt opnieuw opgestart. De verwachting is dat de nieuwe subsidieregels eind juni a.s. gepubliceerd worden. Vanaf dat moment kunnen de zorgorganisaties weer aanspraak maken op de COZO voor 2022. Begin februari jl. werd de verlening van de regeling tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de…

Update Zorgverleners (8-2-2022)

De verlening van de subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg (COZO)’ is tijdelijk opgeschort. Hierdoor kun je als zorgaanbieder voorlopig geen aanvraag doen voor de COZO-subsidie voor de periode januari t/m juni 2022. Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft dit besluit genomen na een signaal van mogelijk misbruik van deze regeling. COZO-regeling…

Update Zorgverleners (21-6-2021)

Vergoeding paramedische herstelzorg verlengd De regeling voor het vergoeden van paramedische herstelzorg voor mensen die Covid-19 klachten hebben wordt verlengd. De regeling zou 1 augustus a.s. aflopen maar wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Daarnaast wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. Deze wijzigingen gaan per 1 juli a.s. in. Paramedische herstelzorg Paramedische herstelzorg richt…

Update Zorgverleners (15-6-2021)

Loketten aanvragen zorgbonus 2021 open Vandaag vanaf 9.00 uur zijn de loketten geopend voor het aanvragen van de zorgbonus. DUS-I open het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen ook vanaf vandaag terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli a.s. om 18.00 uur. Regeling Zorgaanbieders en…

Update Zorgverleners (11-6-2021)

Verlenging COZO Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling ‘Coronabanen in de Zorg’ (COZO) te verlengen t/m 31 december 2021. De reden is dat het afgelopen jaar veel gevraagd heeft van zorgprofessionals, terwijl de komende periode in het teken staat van inhaalzorg en het herstel van zorgprofessionals. Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor…

Update Zorgverleners (2-3-2021)

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ (COZO) Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Als werkgever kun je subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies. Je kunt subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies: Coronabaan gastvrouw / gastheer Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy…

Update Zorgverleners (1-3-2021)

Zorgbonus voor zorgverleners pgb Als zorgverlener kun je in aanmerking komen voor een zorgbonus, als je je hebt ingezet voor patiënten en cliënten met corona of als je hebt bijgedragen aan de strijd tegen corona. Werk je voor een zorgaanbieder dan kon in het najaar van 2020 een bonus worden aangevraagd. Word je betaald vanuit…

Update Zorgverleners (5-1-2021)

Als zorgverlener heb je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig om je beroep te kunnen uitoefenen. Ook als werkgever moet je de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden. Deze zijn bijvoorbeeld: Mondneusmaskers (klasse FP1, FFP2 en FFP3) Chirurgische maskers Isolatiejassen Spatbrillen Schorten Handschoenen Desinfectiemiddel Als zzp’er in de zorg kun je op 3 manieren beschermingsmiddelen aanvragen: Via je opdrachtgever…

Update Zorgverleners (26-11-2020)

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het voorstel voor de ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd, dat ervoor zorgt dat als je een eenmalige financiële bijdrage ontvangt als zorgverlener van de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) dat dit bedrag wordt uitgezonderd van de vermogenstoets toeslagen. Hiervoor moet je dan wel een verzoek indienen. Als…

Update Zorgverleners (18-9-2020)

Als zorgverlener en als leraar kun je vanaf 21 september a.s. voorrang krijgen bij het testen op corona. De voorrang bij testen geldt als je coronaklachten hebt, zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts, etc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: Je bent onmisbaar voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg (ook voor laboratoriumpersoneel). Als je…