Zorgbonus voor zorgverleners pgb
Als zorgverlener kun je in aanmerking komen voor een zorgbonus, als je je hebt ingezet voor patiënten en cliënten met corona of als je hebt bijgedragen aan de strijd tegen corona. Werk je voor een zorgaanbieder dan kon in het najaar van 2020 een bonus worden aangevraagd. Word je betaald vanuit een pgb, dan kan vanaf heden de zorgbonus worden aangevraagd, mits je voldoet aan de voorwaarden van de pgb-zorgbonusregeling.

Pgb-zorgbonusregeling
De pgb-zorgbonusregeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is voor budgethouders met een budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz. Dat betekent dat mensen met een persoonsgebonden budget uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz vanaf 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag kunnen indienen voor een zorgbonus voor de pgb-zorgverlener. De zorgbonus is bedoeld voor de zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.

Voorwaarden
Met de voorwaarden uit de pgb-bonusregeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bonusregeling uit 2020 waarbij zorginstellingen een bonus konden aanvragen voor hun zorgprofessionals. Ook in die bonusregeling was het belangrijk dat de uitzonderlijke prestatie zo onafhankelijk mogelijk wordt beoordeeld. Dit komt erop neer dat het niet wenselijk is dat de zorgverlener een pgb-zorgbonus voor zichzelf aanvraagt. In de pgb-zorgbonusregeling zijn daarom voor de zorgverlener vergelijkbare voorwaarden opgenomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is een pgb-zorgbonus aan te vragen voor zorgverleners die met een overeenkomst van opdracht met familie (partner, ouders, kinderen) zorg verlenen of door zorgverleners die ook zelf vertegenwoordiger zijn van de budgethouder. Op deze manier wordt zo onafhankelijk mogelijk beoordeeld of een zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Handreiking
Of je als zorgverlener in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking (zie www.rijksoverheid.nl/zorgbonus).