Update Zorgverleners (2-3-2021)

Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ (COZO) Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Als werkgever kun je subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies. Je kunt subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies: Coronabaan gastvrouw / gastheer Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy…