Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ (COZO)
Het kabinet stelt 80 miljoen euro beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Als werkgever kun je subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Je kunt subsidie aanvragen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

  • Coronabaan gastvrouw / gastheer
  • Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy
  • Coronabaan ADL–ondersteuner
  • Coronabaan welzijns-assistent
  • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
  • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Het gaat om tijdelijke, extra ondersteuning die aanvullend is op de normale formatie. Bekijk op de website https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg enkele voorbeelden van taken die binnen bovengenoemde functies kunnen vallen. Als zorgorganisatie ben je vrij de functies zelf in te vullen.

De subsidieaanvraag betreft een functie voor maximaal 6 maanden binnen de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook het contract mag een maximale looptijd hebben van 6 maanden. Voor werknemers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 maanden op niveau 3 volgen wordt deze periode verlengd tot 1 september 2021. De functies mogen pas per 1 januari 2021 zijn opengesteld en het moet gaan om nieuwe instroom. Er wordt verwacht dat de werkgever zich inzet voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en waar mogelijk voor hun ontwikkeling.

Voorwaarden
In principe kunnen alle zorg- en welzijnsaanbieders de subsidie aanvragen. Zie hiervoor bovengenoemde website.

Elke medewerker met een coronabaan moet gemiddeld minimaal 20 uur per week werken, gedurende een periode van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. Het is mogelijk om mensen in dienst te nemen of in te lenen. De coronabanen zijn op of na 1 januari 2021 gecreëerd en mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden.
Het aantal werkzame personen bij de werkgever mag niet met meer dan 100% toenemen met het aantal coronabanen dat wordt aangevraagd. Tenzij de zorgaanbieder maximaal twee werkzame personen in dienst heeft, dan mag subsidie aangevraagd worden voor maximaal drie coronabanen.
Door het indienen van een aanvraag stem je ermee in dat in ieder geval de naam en vestigingsplaats van je zorgorganisatie, het verstrekte voorschot en de verleende en vastgestelde subsidie openbaar gemaakt kunnen worden.

Hoogte subsidie
De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de cao-afspraken voor die sector.
Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt 25.440 euro en per zorgaanbieder worden er maximaal 157 voltijds coronabanen gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen
Tussen 1 maart om 9:00 uur t/m 31 maart 2021 om 17:00 uur kun je de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van 80 miljoen euro wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.
Je hebt bij de aanvraag de SBI-code nodig waarmee je op 1 januari 2021 stond ingeschreven bij de KvK. In principe kunnen alleen organisaties met een SBI-code die voorkomt in de regeling subsidie aanvragen.
Op genoemde website kan met een online aanvraagformulier de subsidie worden aangevraagd.

Subsidie verantwoorden
De subsidies tot 25.000 euro worden ‘ambtshalve’ vastgesteld; er kan een steekproef worden uitgevoerd.
Voor subsidies tussen 25.000 en 125.000 euro moet je a.h.v. een verklaring inzake werkelijke kosten aantonen dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat je hebt voldaan aan de subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.
Voor een subsidie van 125.000 euro of meer leg je verantwoording af a.h.v. een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.