Aanvullende maatregelen kinderopvang (27-11-2021)

Vanaf komende zondag 28 november gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast, zie Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 29 november 2021‘ De belangrijkste wijzigingen zijn: Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor…

Grenswerkers (27-11-2021)

Om negatieve gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis te voorkomen, heeft Nederland aanvullende overeenkomsten gesloten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. In afwijking van de geldende verdragsteksten mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als…

Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen (27-11-2021)

Per 1 oktober 2021 ben je als ondernemer weer verplicht om je nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Het kabinet verwachtte dat dit voor het overgrote deel van de betreffende ondernemers haalbaar was. Het kabinet heeft daarbij wel onderkend dat er mogelijk in de kern gezonde bedrijven zijn die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk…

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (27-11-2021)

Door de aanvullende maatregelen tijdens de persconferentie van gisteren, word je als ondernemer zwaarder getroffen. Daarom heeft het kabinet besloten om de TVL op een aantal punten te verruimen. De staatssteungrens wordt opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt. De maximale subsidiebedragen worden…

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (27-11-2021)

Op de persconferentie van 26 november jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de loonsubsidie NOW terugkeert. Heb je 20% omzetverlies door de coronamaatregelen dan kun je voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Dus voor de huidige periode, alleen wel met beperkingen. Doel is dat je met deze regeling je personeel…

Persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge (26-11-2021)

De persconferentie is naar voren gehaald. Maatregelen zijn noodzakelijk omdat het aantal coronabesmettingen nog nooit zo hoog is geweest als in de laatste weken. De ziekenhuisopnames zijn zo hoog, dat planbare zorg zoals heup- of liesbreukoperaties stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel kan doorgaan. De strenge maatregelen zijn volgens het kabinet nodig om…

Vliegverbod zuidelijk Afrika (26-11-2021)

Om een nieuwe besmettelijke variant van het Corona-virus tegen te gaan heeft het kabinet per direct een vliegverbod ingesteld voor vluchten uit landen in Zuid-Afrika. Het gaat om Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibië en Zimbabwe. Het vliegverbod gaat vandaag om 12.00 uur Nederlandse tijd in en geldt tot en met 4 december 2021 23.59 uur. Voor…

1,5 meter afstand weer verplicht (23-11-2021)

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend…

Wetsvoorstellen CTB en 2G naar Tweede Kamer (22-11-2021)

Het kabinet heeft vandaag drie wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer om maatregelen te kunnen nemen om de nieuwe stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames te kunnen vertragen en zo de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open te houden. Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer van een…

Coronapas verplicht op het werk? (12-11-2021)

Op dit moment is het advies van het kabinet: werk zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoekers. Eerder was het advies: werk de helft van de tijd thuis, tenzij het echt niet anders kan. Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat het aantal plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet tonen, wordt uitgebreid ‘naar andere…