Op de persconferentie van 26 november jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de loonsubsidie NOW terugkeert. Heb je 20% omzetverlies door de coronamaatregelen dan kun je voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Dus voor de huidige periode, alleen wel met beperkingen. Doel is dat je met deze regeling je personeel kunt doorbetalen en je medewerkers kunt behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De forfaitaire opslag blijft op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6 – met uitzondering voor starters.

In de NOW 5 kun je niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wil laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Hiervoor is gekozen om aan te sluiten bij de jaarrekening. Ten opzichte van de NOW 4 worden er twee wijzigingen doorgevoerd:

  • Het loonsomvrijstellingspercentage wordt verhoogd naar 15%.
  • Meer startende ondernemers kunnen gebruik maken van de NOW 4. Ben je tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 gestart, dan kun je een aanvraag doen voor de NOW 5.

Verplichtingen
Als je bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt tijdens het gebruik van de NOW, dan heb je voor die werknemers een inspanningsverplichting voor een werk naar werk-begeleiding. Je moet hiervoor bellen met het UWV om dit proces in gang te zetten. Als je dat niet doet, volgt er een korting van 5% op de subsidie. Deze verplichting geldt vanaf 27 november 2021, dus voor werknemers die voor 27 november 2021 op bedrijfseconomische gronden zijn ontslagen, geldt deze verplichting niet.

Het bonus- en dividendverbod geldt ook voor NOW 5. Dat wil zeggen dat er een bonus- en dividendverbod is voor heel 2021 voor werkgevers die NOW-5 aanvragen en een voorschot van 125.000 euro of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot als de definitieve subsidie 125.000 euro of meer is. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in. Als je een aanvraag op werkmaatschappijniveau indient, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier koop de entiteit geen eigen aandelen in.

Werktijdverkortingsregeling (WTV)
Nieuw ten opzichte van de voorgaande NOW-regelingen is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW-5 open blijft. De NOW is in het begin van de coronacrisis in plaats gekomen van de WTV, omdat het aantal WTV-aanvragen niet meer (handmatig) verwerkt konden worden. Inmiddels is de WTV op 1 oktober 2021, toen het aanvraagloket van de NOW-4 per 30 september 2021 gesloten was, weer opengegaan. Daarbij is aangegeven dat de WTV niet van toepassing is op corona-gerelateerde aanvragen. Hierdoor kunnen de WTV en de NOW-5 op dit moment wel naast elkaar openblijven. Ben je geraakt door de coronamaatregelen, dan kun je een beroep doen op de NOW-5. De WTV blijft niet van toepassing op corona-gerelateerde gevallen. Heb je te maken met andere bijzondere omstandigheden dan kun je in aanmerking komen voor beide regelingen. De WW-uitkering die je als werkgever ontvangt voor de werknemer als gevolg van de WTV-aanvraag zal om ongewenste dubbelfinanciering te voorkomen echter wel worden aangemerkt als omzet voor de NOW-5. In die gevallen dat er samenloop is tussen de WTV en de NOW zal de WTV-aanvraag van de werkgever dus van invloed zijn op de hoogte van de NOW-vergoeding.

Aanvraag en voorschot
Het streven van het kabinet is dat je nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen bij het UWV via een speciaal formulier. Ben je een startende ondernemer en ben je uiterlijk 30 september 2021 begonnen dan kun je een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Het kabinet streeft ernaar dat je in december al een subsidieaanvraag kan indienen, zodat je een voorschot kan ontvangen voordat je de salarisbetalingen moet doen. De UWV-systemen worden hiervoor met de grootste spoed ingericht. De beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. UWV zal het NOW-5 voorschot in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW regelingen het geval was. Dit betekent dat je het gehele NOW-voorschot in één keer ontvangt.

Je kunt de vaststelling van de subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2022. Wellicht dat het al eerder kan, maar dan wordt dat op de website van het UWV bekend gemaakt. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.