Door de aanvullende maatregelen tijdens de persconferentie van gisteren, word je als ondernemer zwaarder getroffen. Daarom heeft het kabinet besloten om de TVL op een aantal punten te verruimen.

  • De staatssteungrens wordt opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt.
  • De maximale subsidiebedragen worden opgehoogd naar 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Dit is overeenkomstig met eerdere openstellingen van de TVL-regeling.
  • Daarnaast verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van 85% naar 100%.