Update Cultuursector (27-11-2021)

Door de nieuwe maatregelen wordt de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt: een theatervoorstelling, concert of musical bezoeken na 17.00 uur kan niet meer. Dat betekent dat het grootste deel van de culturele sector haar deuren wederom moet sluiten voor publiek. Instellingen, met name musea en monumenten, die hun deuren tot 17.00 uur open…

Aanvullende maatregelen kinderopvang (27-11-2021)

Vanaf komende zondag 28 november gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het protocol ‘kinderopvang en corona’ is hierop aangepast, zie Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 29 november 2021‘ De belangrijkste wijzigingen zijn: Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt zo spoedig mogelijk gewijzigd. Voor…

Grenswerkers (27-11-2021)

Om negatieve gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis te voorkomen, heeft Nederland aanvullende overeenkomsten gesloten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. In afwijking van de geldende verdragsteksten mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als…

Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen (27-11-2021)

Per 1 oktober 2021 ben je als ondernemer weer verplicht om je nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Het kabinet verwachtte dat dit voor het overgrote deel van de betreffende ondernemers haalbaar was. Het kabinet heeft daarbij wel onderkend dat er mogelijk in de kern gezonde bedrijven zijn die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk…

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (27-11-2021)

Door de aanvullende maatregelen tijdens de persconferentie van gisteren, word je als ondernemer zwaarder getroffen. Daarom heeft het kabinet besloten om de TVL op een aantal punten te verruimen. De staatssteungrens wordt opgehoogd van 1,8 miljoen euro, naar 2,3 miljoen euro. Hiervan zal in TVL Q4 2021 al gebruik worden gemaakt. De maximale subsidiebedragen worden…

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (27-11-2021)

Op de persconferentie van 26 november jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de loonsubsidie NOW terugkeert. Heb je 20% omzetverlies door de coronamaatregelen dan kun je voor de maanden november en december 2021 de NOW 5 aanvragen. Dus voor de huidige periode, alleen wel met beperkingen. Doel is dat je met deze regeling je personeel…