Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (30-8-2021)

Doordat het kabinet stopt met de coronasteunmaatregelen zal ook de TONK-regeling per 1 oktober 2021 stoppen. Is je inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kun je hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) je misschien helpen. De TONK-regeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Je…

Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (12-7-2021)

Veel gemeenten passen de regeling aan Het kabinet heeft het budget van de TONK-regeling enkele maanden geleden verdubbeld. De gemeenten, die de regeling uitvoeren, passen de regeling nu ruimhartiger toe, volgens minister Koolmees. De TONK-regeling is er voor jou en je huishouding als je door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit bent gegaan, waardoor…

Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (27-5-2021)

Het kabinet heeft besloten de TONK te verlengen t/m het derde kwartaal 2021, waardoor aanvragen ook nog over de periode juli t/m september 2021 mogelijk is. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren de TONK uit. Het kabinet heeft…

Update Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) (12-3-2021)

De TONK-regeling beoogt huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis hun inkomen sterk zagen dalen en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. De TONK-regeling is bijzonder bijstand, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. De gemeenten hadden de vrees dat het oorspronkelijk beschikbare bedrag van 130 miljoen euro niet voldoende zou zijn. Dit…

Update Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (21-1-2021)

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Uitgangspunten hierbij zijn: De focus ligt op woonkosten. Dat is meestal veruit de grootste kostenpost in een huishouden. Bij aanvragen wordt gekeken of sprake is van ‘onvoorziene en onvermijdelijke’ terugval in het inkomen en naar draagkracht, hetgeen de…

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (9-12-2020)

Het kabinet creëert de TONK-regeling voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Hierbij valt te denken aan de volgende situaties: Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn…