De TONK-regeling beoogt huishoudens tegemoet te komen die door de coronacrisis hun inkomen sterk zagen dalen en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. De TONK-regeling is bijzonder bijstand, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. De gemeenten hadden de vrees dat het oorspronkelijk beschikbare bedrag van 130 miljoen euro niet voldoende zou zijn. Dit bedrag is daarom verdubbeld tot 260 miljoen euro.

Aanvragen
Gemeenten proberen de TONK-aanvragen zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Bij de ene gemeente vraagt dit meer tijd dan bij de andere gemeente. Daarom starten niet alle gemeenten gelijktijdig. Een aantal is per 1 maart jl. gestart met het behandelen van aanvragen. Andere starten in de komende weken. De TONK loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Toekenningen kunnen dus, ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gedaan worden.

Caribisch Nederland
Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland middelen toe te kennen aan gemeenten voor de TONK, zijn eerder voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. Deze extra middelen worden nu verdubbeld, waarmee de eilandelijke middelen voor de eerste helft 2021 in totaal op 3 miljoen euro uitkomen.