Veel gemeenten passen de regeling aan
Het kabinet heeft het budget van de TONK-regeling enkele maanden geleden verdubbeld. De gemeenten, die de regeling uitvoeren, passen de regeling nu ruimhartiger toe, volgens minister Koolmees.

De TONK-regeling is er voor jou en je huishouding als je door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit bent gegaan, waardoor je vaste lasten als hypotheek of huur niet meer kunnen betalen. De regeling ging begin dit jaar in. Al snel werd duidelijk dat de TONK enerzijds minder vaak werd aangevraagd dan gedacht, en anderzijds dat de hoogte van de financiële tegemoetkoming sterk per gemeente verschilde. Bekendheid en budget moesten omhoog. Het kabinet verdubbelde het budget naar 260 miljoen euro. Minister Koolmees ging veelvuldig met bestuurders van gemeenten, VNG en Divosa in gesprek over de inzet van de regeling.

Veel gemeenten passen regeling aan
De inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Veel gemeenten hebben de regeling in hun gemeente aangepast of zijn dat van plan. Bijvoorbeeld door het ophogen van de uitkering of het laten vervallen van de vermogenstoets. Gemeenten doen veel inspanningen om mensen te bereiken die mogelijk geholpen kunnen worden met de TONK, door mensen die eerder een aanvraag deden actief opnieuw te benaderen en door de aanvraagprocedures te vergemakkelijken. Denk je in aanmerking te komen, neem dat contact op met je gemeente.

Verlengd tot 30 september 2021
De TONK-regeling is, net als de andere regelingen uit het steunpakket, verlengd tot en met 30 september van dit jaar. Je kunt dus langer gebruik maken van de ondersteuning als je huishouding in financiële nood zit.