Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (24-3-2020)

Voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege het coronavirus heeft het Rijk een nieuwe regeling gemaakt: de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Ben je financieel in de knel gekomen vanwege het coronavirus en heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je bij de gemeente waarin je woont ondersteuning aanvragen. Er gelden de volgende eisen: Je bent…

Update versoepeling voorwaarden Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (23-3-2020)

Vanwege de coronacrisis zijn de voorwaarden van deze bijzondere regeling versoepeld: Je moet in financiële problemen zitten. Maar er wordt geen toets gedaan of je bedrijf wel levensvatbaar is, waardoor je aanvraag snel kan worden behandeld. Je kunt binnen 4 weken een voorschot krijgen voor ondersteuning voor een periode van maximaal 3 maanden. Je hoeft…