Update versoepeling voorwaarden Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (23-3-2020)

Vanwege de coronacrisis zijn de voorwaarden van deze bijzondere regeling versoepeld: Je moet in financiële problemen zitten. Maar er wordt geen toets gedaan of je bedrijf wel levensvatbaar is, waardoor je aanvraag snel kan worden behandeld. Je kunt binnen 4 weken een voorschot krijgen voor ondersteuning voor een periode van maximaal 3 maanden. Je hoeft…

Update bijzonder uitstel van betaling van belastingen (23-3-2020)

Hoe vraag je het bijzonder uitstel aan? Stuur een brief naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC  HEERLEN Onderwerp: bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden i.v.m. coronacrisis voor inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting/omzetbelasting/loonheffingen. Dus geef hier aan om welke belastingsoorten het bij jou gaat. Vermeld vervolgens in de brief wat je bedrijfsactiviteiten zijn, geef aan hoeveel terugval in omzet…