Update cultuursector (17-9-2020)

In de miljoenennota 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat in de komende vier jaar er € 15 miljoen per jaar uitgetrokken voor het Fonds Podiumkunsten. Doel hiervan is dat theatergezelschappen en muziekensembles die positief waren beoordeeld om subsidie te ontvangen, maar die buiten de boot vielen, omdat er geen budget was, alsnog subsidie toe…

Update Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) (17-9-2020)

Het kabinet stelt voor in het Belastingplan 2021 om de TOFA-regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 te laten gelden. Flexwerkers, maar ook studenten met een bijbaan konden een beroep doen op de TOFA als tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. De TOFA bedroeg € 550,– bruto per kalendermaand.