Het kabinet stelt voor in het Belastingplan 2021 om de TOFA-regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 te laten gelden. Flexwerkers, maar ook studenten met een bijbaan konden een beroep doen op de TOFA als tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. De TOFA bedroeg € 550,– bruto per kalendermaand.