Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (21-3-2020)

Update noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren Er is meer bekend over de voorwaarden, die momenteel nog verder worden uitgewerkt. De compensatie is € 4.000,– per onderneming, niet per ondernemer. Behalve eet- en drinkgelegenheden en reisbranche, geldt het ook voor schoonheidssalons en andere bedrijven die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Dit wordt…

Coulance betaling pensioenpremies personeel

De Stichting van de Arbeid waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, heeft met de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken coulant om te gaan met de betaling van pensioenpremies door ondernemers die in acute problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Zij zullen met de specifieke bedrijven een speciale regeling…

Update tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) – vrijwillige sluiting (21-3-2020)

Zojuist is bekend geworden dat ook bij vrijwillige sluiting je gebruik kunt maken van de tegemoetkoming loonkosten personeel. De NOW-regeling geldt dus ook voor kappers, schoonheidssalons, bakkers, etc. die vrijwillig de deuren sluiten. Samengevat zijn de voorwaarden: Als je NOW aanvraagt ben je verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor…