Update Baanregelateerde investeringskorting (BIK) (28-11-2020)

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te kunnen maken van de BIK gaat mogelijk pas later in. Dit heeft de ministerraad besloten omdat de Europese Commissie moet goedkeuren of de regeling zo kan. Uitleg fiscale eenheid In Nederland bestaat voor belastingen het systeem van de fiscale eenheid. Daarin wordt een groep bedrijven, vaak bestaande…