Geen versoepeling urencriterium vanaf Q3 2021.
Als ondernemer ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kun je aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Op sommige van deze ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt als aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan wanneer je als ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming. Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt geacht dat je n minste 24 uren per week aan je onderneming te hebben besteed, ook als je die gelet op de crisis niet daadwerkelijk hebt besteed. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium na 1 juli 2021 niet langer noodzakelijk geacht. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren die je als ondernemer daadwerkelijk aan je ondernemingen besteedt mee voor het urencriterium.