De Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten in het kader van de coronacrisis (BMKB-C) wordt gecontinueerd. Het kabinet heeft voor deze regeling het garantiebudget opgehoogd.