De Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering in het kader van de coronacrisis (GO-C) wordt gecontinueerd. Het kabinet heeft voor deze regeling het garantiebudget opgehoogd.