De maatregel over de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat tot 1 oktober 2021 je als werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast kan vergoeden ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Een voorwaarde is dat het om vaste vergoedingen gaat die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.