Het loket, bedoeld voor werknemers die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben en geen uitkering kunnen krijgen, is op 27 juli jl. gesloten.
In totaliteit zijn ruim 23.500 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er tot nu toe een kleine 11.000 toegekend. Ruim 12.500 aanvragen zijn afgewezen.

De redenen hiervoor zijn:

  • Het inkomen aanvrager in april jl. was hoger dan € 550 (27%)
  • Het ontvangen inkomen in februari jl. is lager dan € 400 (27,7%)