Goedkeuring uitbreidingen Q1 2021 EC
Het Kabinet heeft vanwege de voortdurende lockdown de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie heeft op 15 maart jl. negen aanpassingen van de TVL Q1 2021 goedgekeurd. Deze zijn:

  • De verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
  • De verlaging van de vaste lasten drempel naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
  • De verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
  • De openstelling van de TVL-regeling voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 werknemers).
  • Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
  • Verhoging voorraadsubsidie gesloten detailhandel naar 21% met verhoogd maximum van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
  • De toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties.
  • De toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
  • De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.

Stapsgewijze verwerking
RVO is bezig om de aanpassingen te verwerken. Het is nog niet duidelijk wanneer deze aanpassingen doorgevoerd zijn. De TVL Q1 2021 staat sinds 15 februari jl. open voor mkb-ondernemers. Grotere bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag indienen. Je kunt je op de website van RVO aanmelden voor updates, zodat je op de hoogte wordt gebracht wanneer bovengenoemde aanpassingen zijn doorgevoerd en wanneer je als groter bedrijf een aanvraag in kan dienen.