Vanaf 15 februari a.s. aanvragen voor Q1 2021
Heb je eerder gebruik gemaakt van de TVL-regeling, dan kun je vanaf 15 februari a.s. om 12.00 uur een aanvraag indienen voor het eerste kwartaal 2021 bij www.rvo.nl. Je kunt de aanvraag indienen tot 30 april 2021, 17.00 uur. Hiervoor heb je eHerkenning nodig of DigiD. Hierbij zullen in eerste instantie nog de voorwaarden gelden zoals deze zijn aangekondigd in december jl. De nieuwe voorwaarden, zoals aangekondigd op 21 januari jl., worden na goedkeuring door de Europese Commissie door RVO verwerkt en d.m.v. een extra voorschot uitbetaald. De uitbreiding van TVL Q4 2020 die eerder is aangekondigd wordt nu verwerkt bij de uitbetaling.

Vanaf Q1 2021 krijgen alle bedrijven toegang tot de TVL, dus ook niet MKB-bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Aanvragen niet MKB-bedrijven
Als niet MKB-bedrijf kun je de aanvraag nog niet indienen. Zowel de subsidieregeling als het aanvraagsysteem van RVO moeten nog worden aangepast.

Aanvragen Q4 2020 VLE
Als ondernemer in de evenementenbranche kun je vanaf 18 februari 2021 om 12.00 uur een aanvraag indienen voor de ‘Evenementenmodule Q4 2020’. De aanvraag kan ingediend worden tot 18 maart 2021 om 17.00 uur. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je dan 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. Je kunt de aanvraag Q1

Aanvragen Q1 2021 VLE
De opening van de evenementenmodule voor Q1 2021 wordt in maart a.s. verwacht.

Reisbranche
Als ondernemer uit de reisbranche kun je gebruik maken van de ‘Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen’ als je aan de voorwaarden voldoet. Deze subsidie is bedoeld voor het kunnen betalen van de kosten door annuleringen, die niet volledig terugbetaald worden, bijvoorbeeld door vliegtuigmaatschappijen en hotels. Hiervoor zal een eenmalige opslag van 3,4% op het vastelastenpercentage worden toegevoegd tot maximaal 130.000 euro. De uitvoering voor deze eenmalige opslag is nog in de maak.

Detailhandel
Is je bedrijf in de detailhandel verplicht gesloten dan krijg je een extra voorraadsubsidie bij je TVL-aanvraag. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro.

Land- en tuinbouwsector
Als ondernemer in de land- en tuinbouwsector kun je een toevoeging krijgen van 21% op je vastenlastenpercentage voor specifieke kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging om dieren en gewassen in leven te houden.  Deze opslag geldt zowel voor Q1 2021 als voor Q2 2021.