Hogere maximale vergoeding
Je kunt als ondernemer in het eerste en het tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) krijgen. Voor Q1 en Q2 2021 zijn de maximale subsidies per kwartaal verhoogd en wel als volgt:

  • Mkb-bedrijf: van 330.000 euro naar 550.000 euro
  • Niet mkb-bedrijf: van 400.000 euro naar 600.000 euro

Je krijgt 85% van je vaste lasten vergoed als je meer dan 30% omzetverlies lijdt. In het eerste kwartaal komt hier de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop.

Hogere voorraadsubsidie
Behalve de TVL verhoogt het kabinet ook de maximale voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Dit geldt zowel voor het mkb als voor de grotere bedrijven. Let op: de voorraadsubsidie geldt alleen voor het eerste kwartaal 2021.

Hogere totalen
In totaal kun je in Q1 2021 ontvangen:

  • Mkb-bedrijf maximaal (550.000 + 300.000 =) 850.000 euro.
  • Niet mkb- bedrijven (niet-mkb) in de gesloten detailhandel maximaal 900.000 euro.
  • Land- en tuinbouwbedrijven maximale TVL 225.000 euro
  • Visserijbedrijven maximale TVL 270.000 euro