Tot 80% omzetverlies Q3 2021
Omdat de economische situatie positiever is dan vier weken geleden verwacht, heeft het kabinet de NOW voor Q3 2021 aangepast. Er komt een omzetverliesplafond van maximaal 80% in de NOW. Ook als je verwacht met meer dan 80% omzetverlies te maken te krijgen of als er daadwerkelijk meer dan 80% omzetverlies is geleden, mag je bij de aanvraag Q3 2021 maximaal 80% omzetverlies opvoeren. Zowel  het voorschot als de uiteindelijke vaststelling van de subsidie gaan uit van maximaal 80% omzetverlies. Het subsidiepercentage van 85% blijft intact.

 

Maximaal 68% van de loonkosten
Concreet betekent deze wijziging dat je met een omzetverlies van 100%, subsidie krijgt voor 68% van de loonkosten (ofwel 80% van 85%). Heb je een omzetverlies van 80%, dan zal dit percentage na aanpassing dus hetzelfde zijn. Heb je een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80%, dan verandert er niets t.o.v. de eerdere NOW-regelingen.

 

Vertraging publicatie NOW4
Deze aanpassing moet worden verwerkt in de nog te publiceren regeling voor de NOW4. Dit betekent dat waar de regeling voor aanvang van het tijdvak van de NOW4 (1 juli – 30 september 2021) had moeten worden gepubliceerd, publicatie nu vertraagd wordt door de hiervoor genoemde aanpassing. Dat heeft tevens tot gevolg dat het loket voor de voorschot-aanvragen voor NOW4 bij UWV later opent en dat je als werkgever de voorschotten later ontvangt. Het kabinet beseft dat deze vertraging een tegenvaller kan zijn voor bedrijven. De looptijd van het subsidietijdvak van de NOW4 blijft wel gelijk aan de eerdere gecommuniceerde periode van 1 juli – 30 september 2021.

 

Geen verplicht terugbetalen NOW bij geen verlies of winst
Het kabinet heeft onderzocht of je als bedrijf de NOW-subsidie moet terugbetalen als je geen verlies hebt geleden of zelfs winst hebt gemaakt.. In de uitvoering is het niet mogelijk om zulke bedrijven uit te zonderen van de steunmaatregelen, omdat het steunpakket steeds kijkt naar hoe een bedrijf het op kwartaalbasis doet. Het kabinet doet wederom een moreel appèl op bedrijven die de steun eigenlijk niet nodig hebben, om in Q3 2021 deze niet aan te vragen of om de steun terug te betalen als achteraf blijkt dat deze niet nodig was.