Op de website van de Rijksoverheid kun je een visual vinden over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Daarin vind je in één oogopslag de belangrijkste informatie over de NOW 2.0, die sinds 6 juli jl. is aan te vragen.

De vragen die worden behandeld zijn:

  • Wat zij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. NOW 1.0
  • Waarom NOW 2.0
  • Voor wie is NOW 2.0
  • Tot wanneer loopt NOW 2.0

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now