25 juni a.s. zal het kabinet de nieuwe NOW-regeling publiceren, de NOW 2.0, met de voorwaarden voor het tweede noodpakket (juni t/m september). Het tweede noodpakket kent enkele wijzigingen t.o.v. het eerste noodpakket.

De wijzigingen zijn o.a.:

  • verlenging subsidietijdvak naar vier maanden
  • de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is de maand maart
  • de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%
  • de extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt

Daarnaast gelden er o.a. de volgende verplichtingen:

  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren
  • geen eigen aandelen inkopen
  • inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen
  • bij ontslag van meer dan 20 werknemers, akkoord vakbond of andere personeelsvertegenwoordiging