Het maximale percentage voor omzetverlies voor loonsteun gaat omhoog van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor NOW-5 (november en december 2021) en NOW-6 (Q1 2022) wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Als werkgever krijg je 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies, waarbij de subsidie uitkeert tot maximaal 90% omzetverlies.

Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%. Voor de NOW-6 in het eerste kwartaal van 2022 zal bij het verlenen van de voorschotten wel rekening worden gehouden met de verruiming.

Verkenning (jaar)omzetverliesdrempel
Het kabinet onderzoekt of een (jaar)omzetverliesdrempel als aanvullend criterium om voor de NOW-subsidie in aanmerking te komen, uitvoerbaar is. Voor NOW-5 en NOW-6 zal een dergelijke drempel in ieder geval niet ingevoerd worden. Het onderzoek zal wel worden voortgezet naar een mogelijke invoering van de (jaar)omzetverliesdrempel op een later moment.